02 maart 2020

2020-03-02-12.30: Israël legt Judea-Samaria en Gaza vóór de verkiezingsdag een algemene sluiting op -Israel imposes general closure on Judea-Samaria and Gaza ahead of Election Day

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De burgers van de staat Israël gaan morgen naar de stembus om hun stem uit te brengen bij de 23e Knesset-verkiezingen.

Bron: BTnews Israel

Het ministerie van Defensie heeft aangekondigd dat Judea-Samaria en de grensovergangen naar Gaza op de dag van de verkiezingen, die vanavond om middernacht beginnen, worden gesloten.

Werknemers van de Palestijnse Autoriteit zullen tijdens de antiterreurprocedure niet worden toegelaten tot Israël.

De doorgang van Judea en Samaria naar andere delen van Israël zal alleen worden toegestaan voor humanitaire, medische en uitzonderlijke gevallen, op voorwaarde dat de coördinator van de regeringsactiviteiten in de Territoria hiermee instemt.

De opening van de doorgangen vindt plaats op dinsdag 3 maart 2020 om middernacht, afhankelijk van de beoordeling van de situatie en na afloop van de gebruikelijke openingstijden.


****************************
ENGLISH:

The State of Israel’s citizens will go to the polls tomorrow to cast their vote in the 23rd Knesset elections.

Source: BTNews

The Defense Ministry has announced the closure of Judea-Samaria and the crossings to Gaza during the day of the elections, starting at midnight tonight.

Palestinian Authority workers will not be allowed into Israel during the counter-terrorism procedure.

The passage from Judea and Samaria to other parts of Israel will only be permitted for humanitarian, medical and exceptional cases, subject to the approval of the Coordinator of Government Activities in the Territories.

The opening of the crossings will take place on Tuesday, March 3, 2020 at midnight, subject to assessments of the situation and following routine opening hours.