30 maart 2017

Hoe gaat Israël om met de anti Israël-houding van de VN en haar organisatie?

Premier Netanyahu geeft de opdracht om $ 2 miljoen in te houden van de VN-bijdrage

De recente resoluties van de VN-Mensenrechtenraad tegen Israël leidde Netanyahu er toe om instructies te geven om 2 miljoen dollar in te houden van de VN bijdrage: “Deze resoluties maken deel uit van een discriminerende campagne tegen Israël”


Photo Credit: Government Press Office

Dit geld zal in mindering worden gebracht op de ongeveer $ 11 miljoen die Israël op dit moment geeft aan de VN en Israël is ook van plan om te bepalen waar dit geld aan zal worden besteed. “Dit bedrag zal worden gebruikt om Israëlische projecten uit te breiden en te verdiepen op het gebied van internationale hulp en zal worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van landen die Israël steunen in internationale instellingen,” aldus het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Jeruzalem benadrukte dat deze beslissing “een onderdeel is van een Israëlische campagne om samen met haar bondgenoten en vooral de VS de onrechtmatige discriminatie van Israël bij de Verenigde Naties en haar agentschappen te corrigeren.”

Bij de Mensenrechtenraad van de VN is onlangs een resolutie aangenomen, waarin landen over de hele wereld wordt opgeroepen om geen banden aan te gaan met de Israëlische gemeenschappen die zich over de groene lijn bevinden. Deze resolutie werd recentelijk samen met een reeks andere anti-Israël resoluties aangenomen in de Mensenrechtenraad van de VN.

Prime Minister Netanyahu instructed to withhold $2 million from UN

Rachel Avraham

The recent UN Human Rights Council resolutions against Israel led to Netanyahu instructing to withhold 2 million dollars from the UN: “This resolution is part of a discriminatory campaign against Israel.”

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu instructed to cut $2 million in Israeli funding for UN institutions. The move was taken after the UN Human Rights Council adopted “hostile proposals” against Israel over the last few days.

This money will be taken out of the approximately $11 million that Israel presently gives to the UN and Israel also plans to determine what this money will be spent on. “This sum will be used to deepen and expand Israeli projects in the field of international assistance, and will be invested in developing countries that support Israel in international institutions,” the Israeli Foreign Ministry stated.

Jerusalem stressed that this decision is “part of an Israeli campaign together with its allies and especially the US to correct the abusive discrimination against Israel at the UN and its agencies.”

At the UN Human Rights Council, they recently adopted a resolution calling on countries around the world to avoid having ties with Israeli communities located over the green line. This resolution was adopted alongside a series of other anti-Israel ones recently at the UN Human Rights Council.

Source:http://www.jerusalemonline.com/news/world-news/the...