12 juli 2017

Rwanda’s Kagame in Israël prijst een bloeiende samenwerking.


Picture: AFP

2017-07-11 06:19

Jeruzalem - De Rwandese president Paul Kagame roept op om de betrekkingen met Israël te versterken tijdens een bezoek dat de verbetering van banden tussen de Joodse staat en Afrika weerspiegelt.

In juli 2016 bezocht de Israëlische premier Benjamin Netanyahu Rwanda als onderdeel van een 4 landentocht die Afrika-handel- en veiligheidstour die de banden vergroot. In juni van dit jaar kwam hij bij de West-Afrikaanse leiders op een top in Liberia.

“Sinds het bezoek van de minister-president aan West-Afrika vorig jaar is Israël doorgegaan op haar toezeggingen en doelstelling om de betrokkenheid in Afrika te vergroten,” zei Kagame.

“Dit is een zeer positieve trend die alleen kan worden verwelkomd en onze steun verdient," voegt hij toe toen hij de Israëlische premier Reuven Rivlin en Netanyahu ontmoette in Rivlin's woonplaats Jeruzalem.

Kagame zei dat samenwerking tussen Israël en Afrikaanse landen "op vele gebieden is opgebloeid", inclusief technologie, landbouw, energie en veiligheid.

"We zien ernaar uit om onze samenwerking met Israël te versterken over gemeenschappelijke uitdagingen en kwesties van wederzijds belang," voegde hij eraan toe.

Netanyahu zei op maandag dat de Joodse en Rwandese mensen een "grote band" delen.

“We, die de grootste holocaust in de geschiedenis hebben gezien, u die misschien getuige zijn van een van de meest recente, nooit meer,” zei Netanyahu.

Hij bedankte Kagame Israël in staat te stellen "terug te keren naar Afrika".

“U was de onontbeerlijke brug waarop we marcheerden om terug te keren naar Afrika stap voor stap, met zeer goed advies en wijze raad,” zei Netanyahu.

Rivlin zei dat Israël en Rwanda "twee naties zijn die de verschrikking van de volksmoord begrijpen" en die samenwerken om enkele van de grootste problemen van de mensheid op te lossen: water en voedselveiligheid.

Israël ziet Afrikaanse landen als potentiële bondgenoten, in het bijzonder bij de Verenigde Naties en andere internationale organisaties, waar het regelmatig wordt veroordeeld over haar bezetting van de Westelijke Jordaanoever en blokkade van de Gazastrook.

Rwanda is een van de landen die illegale Afrikaanse migranten ontvangen die actief worden aangemoedigd om Israël te verlaten. Een mensenrechten activist zegt dat hun leven kan worden bedreigd.

Rwanda's Kagame in Israel hails 'blossoming' cooperation

2017-07-11 06:19

Jerusalem - Rwandan President Paul Kagame called for bolstering relations with Israel on Monday during a visit reflecting a warming of ties between the Jewish state and Africa.

In July 2016 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu visited Rwanda as part of a four-nation Africa trade and security tour aimed at boosting ties and in June this year he joined West African leaders at a summit in Liberia.

"Ever since the prime minister's visit to West Africa last year, Israel has continued to follow through on its commitments and objective of scaling up engagement across Africa," Kagame said.

"This is a very positive trend which can only be welcomed and merits our support," he added as he met Israeli Prime Minister Reuven Rivlin and Netanyahu at Rivlin's Jerusalem residence.

Kagame said that cooperation between Israel and African nations "has blossomed in many areas," including in technology, agriculture, energy and security.

"We are looking forward to reinforcing our cooperation with Israel on common challenges and issues of mutual interest," he added.

On Monday Netanyahu said the Jewish and Rwandan people share a "great bond".

"We, who witnessed the greatest holocaust in history, you who witnessed perhaps one of the most recent ones, never again," Netanyahu said.

He thanked Kagame for enabling Israel to "return to Africa".

"You were the indispensable bridge on which we marched to make our return to Africa, step by step, with very sound advice, very, very wise counsel," Netanyahu said.

Rivlin said Israel and Rwanda "are two nations who understand the horror of genocide" and who are "working together to solve some of the biggest issues facing humanity: water and food security".

Israel sees African countries as potential allies, particularly at the United Nations and other international bodies, where it is regularly condemned over its occupation of the West Bank and blockade of the Gaza Strip.

Rwanda is one of the countries receiving illegal African migrants who are actively encouraged to leave Israel, a move rights activists say can endanger their lives.

Source: http://www.news24.com/Africa/News/rwandas-kagame-i...