01 oktober 2017

​Israëlische inlichtingendienst helpt tientallen terroristische aanvallen wereldwijd te verijdelen!


ISIS terrorists. (Dabiq)

Israëls intelligentiebureaus hebben samenwerking met hun buitenlandse tegenhangers opgezet, waardoor de tientallen terreuraanvallen over de hele wereld worden voorkomen.

Na de gecoördineerde terreuraanvallen in Parijs die 130 mensen in november 2015 hebben gedood, heeft de inlichtingendienst van de algemene staf van Israël besloten zich meer te concentreren op het verzamelen van informatie van buitenlandse terroristen die banden hadden met terroristenorganisaties in Midden-Oosten, meldde Haaretz woensdag.

Sinds de inlichtingendienst de focus van de prioriteiten heeft verplaatst, heeft het zijn samenwerking met de Europese spionagentschappen verbeterd, met name in het targeten van Sunni-terroristische groepen zoals al-Qaeda en de islamitische staat (ISIS).

Er wordt aangenomen dat de Israëlische inlichtingendienst achter het voorkomen van een ISIS-aanval tijdens een voetbalwedstrijd tussen Israël en Albanië zat.

Israëlische veiligheidsambtenaren zijn ervan overtuigd dat de door de Verenigde Staten gevoerde campagne tegen ISIS in het noordoosten van Syrië spoedig de terroristische groep in Raqqa, de hoofdstad van het zogenaamde kalifaat, zal verslaan. De mogelijke nederlaag van ISIS in Raqqa roept echter zorgen op in de intelligentiegemeenschap van Israël dat het met het ontbreken van hun hoofdstad ontbreken, een aantal ISIS-strijders verhuizen naar de Sinaï en samen zullen gaan met Wilayat Sinai, de daar gevestigde ISIS-partner, waardoor het risico op groter geweld tegen Israël wordt verhoogd .

Ondanks een grotere samenwerking tussen Israëls intelligentiegemeenschap en Europese agentschappen om ISIS te bestrijden, ziet Israël nog steeds Iran en zijn gevolmachtigden, met name de mogelijkheid dat de Shiite-milities naar Golan Heights gaan, als een grotere bedreiging dan de Sunni-terreurgroepen.

Door: The Tower

Israeli Intelligence Helped Foil Dozens of Terror Attacks Worldwide

Israel’s intelligence agencies have stepped up cooperation with their foreign counterparts leading to the prevention of dozens of terror attacks around the world.

Following the coordinated terror attacks in Paris that killed 130 people in November 2015, the intelligence branch of Israel’s General Staff made a decision to concentrate more on collecting information from foreign terrorists who had ties to Middle Eastern terror organizations, Haaretz reported Wednesday.

Since the intelligence branch shifted the focus of priorities, it has improved its cooperation with European spy agencies particularly in targeting Sunni terror groups such as al-Qaeda and the Islamic State (ISIS).

It is believed that Israeli intelligence was behind preventing an ISIS attack against a soccer match between Israel and Albania last year.

Israeli security officials believe that the United States-led campaign against ISIS in northeastern Syria will soon defeat the terrorist group in Raqqa, the capital of its so-called caliphate. The possible defeat of ISIS in Raqqa, however does raise concerns in Israel’s intelligence community that lacking their capital, some number of ISIS fighters will relocate to the Sinai and join Wilayat Sinai, the ISIS affiliate located there, raising the risk of greater violence against Israel.

Despite greater cooperation of Israel’s intelligence community with European agencies to fight ISIS, Israel still sees Iran and its proxies, especially the possibility of Shiite militias moving to the Golan Heights, as a bigger threat than the Sunni terror groups.

By: The Tower

Source: https://unitedwithisrael.org/israeli-intelligence-...