25 mei 2018

Explosief gegooid naar IDF-troepen bij Gaza

Explosieven werden gesmeten naar de IDF-troepen in het noorden van Gaza. Geen letsel gemeld.

Arab rioters hurl flaming tires at Israel's fence along Gaza borderAbed Rahim Khatib/Flash 90


Een explosief apparaat werd geworpen bij troepen van de  IDF in noordelijk Gaza op vrijdagavond, zei de eenheid van de woordvoerder van IDF. Er zijn geen verwondingen gerapporteerd. Daarnaast zijn pogingen ondernomen om de beveiligingsinfrastructuur te saboteren.

Bij een ander incident verzamelden zich ongeveer 1.600 relschoppers langs het veiligheidshek aan de grens met Gaza. De relschoppers slingerden rotsen en brandende banden. De IDF-troepen reageerden met middelen voor oproerverspreiding en brand volgens standaardwerkwijzen.

Ondertussen passeerden vrijdag zo'n 87.000 Palestijnse Arabieren de verschillende overgangen van Judea en Samaria naar Jeruzalem om deel te nemen aan Ramadan-gebeden, aldus de IDF in een verklaring.

Daarnaast bezochten overdag ongeveer 8.000 aanbidders het Graf van de Patriarchen in Hevron.

De IDF-troepen worden in grote getale ingezet en werken samen met het Israel Security Agency (Shin Bet), het civiele bestuur, de grenspolitie en de Israëlische politie om het Ramadan-gebed te laten doorgaan, terwijl de verdediging van de lokale gemeenschappen en wegen wordt gewaarborgd en de orde en veiligheid wordt gehandhaafd.

Palestijnse Arabieren die de grens oversteken om deel te nemen aan Ramadan gebeden. Foto: eenheid van de woordvoerder van de IDF

Explosive hurled at IDF troops in Gaza

Explosive device hurled at IDF troops in northern Gaza. No injuries reported.

An explosive device was hurled at IDF troops in northern Gaza on Friday evening, the IDF Spokesperson’s Unit said. No injuries were reported. In addition, attempts to sabotage security infrastructure occurred.

In another incident, approximately 1,600 rioters assembled along the security fence on the Gaza border. The rioters hurled rocks and burning tires. IDF troops responded with riot dispersal means and fire in accordance with standard operating procedures.

Meanwhile, some 87,000 Palestinian Arabs passed through the various crossings from Judea and Samaria to Jerusalem on Friday to take part in Ramadan prayers, the IDF said in a statement.

In addition, during the day, about 8,000 worshipers visited the Tomb of the Patriarchs in Hevron.

IDF forces are deployed in large numbers and are working in cooperation with the Israel Security Agency (Shin Bet), the Civil Administration, the Border Police and the Israel Police in order to allow the Ramadan prayers to go on while ensuring the defense of the local communities and roads and maintaining order and security.

Palestinian Arabs crossing border to participate in Ramadan prayers. Photo: IDF Spokesperson's Unit

Source: http://www.israelnationalnews....