29 mei 2018

Hef het vingertje niet tegen ons op!

Minister van Onderwijs Naftali Bennett snoert de “fauteuilcritici” van Israël de mond na een golf van mortieraanvallen op Israëlische steden.


Bennett at Gaza border Flash 90


Minister van Onderwijs Naftali Bennett (Joods Huis) heeft dinsdag kritiek geuit degenen die  het Israëlische beleid van lik op stuk ten aanzien van de door Hamas geregeerde Gazastrook veroordelen, waarbij hij wees op een reeks mortieraanvallen op Israëlische steden in de buurt van de grens met Gaza.

Op dinsdagmorgen werd een spervuur met mortiergranaten afgevuurd op Israëlische steden in de buurt van de Gazastrook. Minstens 25 rondes werden afgevuurd op Israëlisch grondgebied, wat Israël's Iron Dome raketafweersysteem ertoe aanzette om het vuur op de binnenkomende projectielen te activeren en te openen.

Terwijl de meeste mortierschalen werden onderschept, landde één granaat net buiten een kleuterschool in de regionale raad van Esjkol. Er werden geen letsels gemeld bij de aanval.

Kort daarna tweet minister Bennett zijn reactie op de aanslagen en bespot hij "fauteuilcritici" van het Israëlische defensiebeleid.

"In het belang van Israëls fauteuilcritici is er vanochtend een officiële update van de plaatselijke Israëlische gemeente in de buurt van de Gazastrook: Een raket [uit Gaza] sloeg een kleuterschool [sic]. Er waren toen geen kinderen. Het onderzoek zal  zoals gewoonlijk vandaag plaatsvinden.

“Preek nu maar tegen ons“ concludeerde Bennett sarcastisch.

Sinds 30 maart hebben terroristen geprobeerd om vanuit de Gazastrook in Israëlisch grondgebied te infiltreren, met massale rellen langs het grenshek en meerdere pogingen om delen van de barrière die Israël scheidt van de door Hamas overheerste  Strook te beschadigen of te vernietigen.

Israëlische strijdkrachten die de grens verdedigden, hebben de afgelopen twee maanden tienduizenden oproerkraaiers afgeschrikt die het veiligheidshek hebben aangevallen, waarbij ongeveer 120 terroristen en gewelddadige demonstranten om het leven zijn gekomen.

‘Don't preach to us'

Education Minister Naftali Bennett slams Israel’s 'armchair critics' following wave of mortar attacks on Israeli towns.

Education Minister Naftali Bennett (Jewish Home) slammed critics of Israel’s policies vis-à-vis the Hamas-ruled Gaza Strip on Tuesday, pointing to a string of mortar attacks on Israeli towns near the Gaza border.

On Tuesday morning, a barrage of mortar shells were fired at Israeli towns near the Gaza Strip. At least 25 rounds were fired into Israeli territory, prompting Israel’s Iron Dome missile defense system to activate and open fire on the incoming projectiles.

While most of the mortar shells were intercepted, one shell landed just outside of a kindergarten in the Eshkol Regional Council. No injuries were reported in the attack.

Shortly afterwards, Minister Bennett tweeted his response to the attacks, mocking “armchair critics” of Israel’s defense policies.

“For the sake of Israel’s armchair critics, here’s an official update this morning from the local Israeli municipality neighboring Gaza Strip: A rocket [from Gaza] hit a kindergarden [sic]. No children were there at the time. Studies will take place as usual today."

"Now preach [to] us,” Bennett concluded sarcastically.

Since March 30th, terrorists have attempted to infiltrate into Israeli territory from the Gaza Strip, with mass rioting along the border fence and multiple attempts to damage or destroy sections of the barrier separating Israel from the Hamas-ruled Strip.

Israeli forces defending the border repelled tens of thousands of rioters attacking the security fence over the past two months, killing roughly 120 terrorists and violent demonstrators.

Source: http://www.israelnationalnews....