29 mei 2018

Omgekeerde vloot" gelanceerd om de Israëlische veiligheidsblokkade te doorbreken

De Gazavloot probeert de Israëlische blokkade voor de kust van de door Hamas gecontroleerde  Strook door te voeren.


Boats off Gaza coast test Israeli blockadeFlash 90


Dinsdag werd vanuit de Gazastrook een vloot van boten en kleine schepen gelanceerd om de Israëlische veiligheidsblokkade rond de door Hamas gecontroleerde Gazastrook aan te vechten.

De flotilla, die dinsdag om 11.00 uur werd gelanceerd, werd georganiseerd met de steun van de terreurgroep van Hamas en vertrok uit een haven in de stad van Gaza, aldus AFP.

Deze poging, die de "omgekeerde vloot" wordt genoemd, is een afspiegeling van de inspanningen van eerdere flotilla's die vanuit de Middellandse Zee probeerden de Gazastrook binnen te dringen.

De meest opvallende was de Mavi Marmara-vloot van 2010, waarbij negen Turkse islamisten om het leven kwamen omdat ze geen gehoor gaven aan de Israëlische oproepen om het schip om te keren en aan te meren in de haven van Ashdod.

Jason Greenblatt, een speciale gezant van de VS voor het Midden-Oosten, veroordeelde Hamas maandag over de vloot en noemde het een ‘cynisch' bod om de macht van de terreurgroep te behouden.

Schaamte voor iedereen die betrokken is bij het aanzetten tot de zogenaamde 'omgekeerde flotilla' vandaag," schreef Greenblatt. "Hamas behandelt dit als een toneelstuk dat wordt opgevoerd voor een live mediapubliek. Maar dit zijn echte levens die Hamas cynisch riskeert in een grimmige poging om aan de macht te blijven.

Israël heeft Gaza al meer dan tien jaar een zeeblokkade opgelegd om te voorkomen dat wapens in handen van terroristen uit Gaza vallen.

De terreurheersersers van Hamas in Gaza beweren voortdurend dat de enclave onder een "Israëlische belegering" valt. Dit ondanks het feit dat Israël regelmatig humanitaire hulp en bouwmaterialen in Gaza toestaat en dat ook doet, ondanks het feit dat terroristen uit Gaza Zuid-Israël blijven aanvallen met raketten en openlijk dreigen met de vernietiging van de Joodse staat.

'Reverse flotilla' launched to breach Israeli security blockade
Gaza flotilla attempts to run Israeli blockade off coast of Hamas-ruled Strip.

A flotilla of boats and small ships was launched from the Gaza Strip on Tuesday, in a bid to challenge Israel’s security blockade around the Hamas-ruled Strip.

Launched at just after 11:00 a.m. Tuesday, the flotilla was organized with the support of the Hamas terror group, and departed from a port in Gaza City, AFP reported.

Dubbed the “reverse flotilla”, the attempt mirrors efforts by prior flotillas which attempted to force their way into the Gaza Strip from the Mediterranean.

The most notable was the 2010 Mavi Marmara flotilla, in which nine Turkish Islamists were killed as they ignored Israeli calls to turn the vessel around and dock at the Ashdod Port.

Special US envoy to the Middle East Jason Greenblatt slammed Hamas over the flotilla Monday, calling it a ‘cynical’ bid to preserve the terror group’s power.

Shame on all involved in inciting the so called ‘reverse flotilla’ today,” wrote Greenblatt. “Hamas treats this like a play being acted out for a live media audience. But these are real lives Hamas is cynically risking in a grim bid to hold on to power.”

Israel has imposed a naval blockade on Gaza for over a decade, meant to prevent weapons from being transferred into the hands of Gaza terrorists.

Gaza’s Hamas terrorist rulers continuously claim the enclave is under an “Israeli siege”. This is despite the fact that Israel regularly allows humanitarian aid and construction materials into Gaza and does so even though Gaza terrorists continue to attack southern Israel with rockets and openly threaten to destroy the Jewish state.