27 oktober 2019

2019-10-27-12.10: Hamas vierde 18de verjaardag van eerste lancering van Qassamraket naar Israël in 2001 - Hamas celebrated the 18th anniversary of the first launch of Qassam rocket to Israel


Nederlands - English

NEDERLANDS:

De door Iran gesponsorde Izz ad-Din al-Qassam Brigades, het moordeskader van Hamas, vierde gisteren de 18de verjaardag van de eerste lancering vaneen Qassamraket die op 26 oktober 2001 werd afgevuurd naar Sderot tijdens de Tweede Intifada.

Bron: Brabosch

De eerste Qassamraket (Qassam 1) had een lengte van 180 cm, woog ongeveer 35 kg. en had een bereik van amper 3 kilometer. De eerste raketten werden afgevuurd vanop een driepikkel (plaatje hierboven). Sindsdien werden tot op heden ca. 15.000 raketten en missiles van allerhande types afgevuurd vanuit Gaza op willekeurige burgerdoelwitten in Israël.

De Brigades bleven verder raketten ontwikkelen en in het najaar van 2012 werd de M75 raket geïntroduceerd, genoemd naar Ibrahim Al-Maqadmeh, een stichtend lid van Hamas en commandant van de Qassam Brigades, die in maart 2003 werd geliquideerd door de IDF.

Deze raketten hadden een veel groter bereik en tijdens Operation Pillar of Defense (14 t/m 21 november 2012 werden voor het eerst Jeruzalem en Tel Aviv beschoten met dit type raket.

Drie mensen werden gedood op 15 november ’12 toen vanuit Gaza een zware raket werd afgevuurd op de Chabadwijk in Kiryat Malachi en vervolgens insloeg op een appartementsgebouw van vier verdiepingen [beeldbron: JTA]

Gisteren werd ook een Gazaanse terrorist neergeschoten en geneutraliseerd door IDF-soldaten na een poging Israël vanuit Gaza binnen te vallen, in het Khan Younis-gebied in het zuiden van Gaza. Volgens Arabische rapporten werd de terrorist in de nek geschoten door sluipschutters van de IDF toen het voertuig waarin hij reed de grens op een verdachte manier het veiligheidshekken naderde.

Laatste type Qassamraket, 27.10.2019 [beeldbron: Al Qassam]

Bronnen:

♦ naar een artikel “Muslim terrorist shot in the neck after attempting to invade Israel from Gaza” en een artikel “Hamas celebrates 18th anniversary of the first launch of a rocket towards Sderot” van 26 oktober 2019 op de site van Behind The News (BTN) 

♦ naar een artikel “IDF soldiers fire at suspicious vehicle – In accordance with military protocols, IDF soldiers fire warning shots at truck driver near Gaza security fence” van 26 oktober 2019 op de site van Arutz Sheva

___________________________
ENGLISH:

Iran-sponsored Izz ad-Din al-Qassam Brigades, the Hamas assassination scene, celebrated the 18th anniversary of the first launch of a Qassam rocket that was fired at Sderot on October 26, 2001 during the Second Intifada.

Source: Brabosch

The first Qassam rocket (Qassam 1) had a length of 180 cm, weighed approximately 35 kg. and had a range of just 3 kilometers. The first rockets were fired from a tripod (picture above). Since then, around 15,000 missiles and missiles of all types have been fired from Gaza to random civilian targets in Israel.

The Brigades continued to develop rockets and in the fall of 2012 the M75 rocket was introduced, named after Ibrahim Al-Maqadmeh, a founding member of Hamas and commander of the Qassam Brigades, who was liquidated by the IDF in March 2003.

These rockets had a much greater reach and during Operation Pillar of Defense (November 14-21, 2012, Jerusalem and Tel Aviv were shot at for the first time with this type of rocket.

Three people were killed on November 15, 12 when a heavy rocket was fired from Gaza at Chabad district in Kiryat Malachi and then struck at a four-story apartment building [image source: JTA]

Yesterday, a Gazan terrorist was shot and neutralized by IDF soldiers after attempting to invade Israel from Gaza, in the Khan Younis area in southern Gaza. According to Arabic reports, the IDF snipers shot the terrorist when the vehicle in which he was driving approached the security fence in a suspicious way.

Last type of Qassam rocket, 27.10.2019 [image source: Al Qassam]

Sources:

♦ to an article "Muslim terrorist shot in the neck after attempting to invade Israel from Gaza" and an article "Hamas celebrates 18th anniversary of the first launch of a rocket towards Sderot" of 26 October 2019 on the website of Behind The News (BTN )

♦ to an article "IDF soldiers fire at suspicious vehicle - In accordance with military protocols, IDF soldiers fire warning shots at truck driver near Gaza security fence" of 26 October 2019 on the site of Arutz Sheva

(Google Translate)