08 mei 2020

2020-05-08-11.50: De zoveelste aanval op HaCarmel: ruit ingeslagen en poging tot brandstichting - Another attack on HaCarmel: smashed window and attempted arson

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vanmorgen is de ruit van restaurant HaCarmel in Amsterdam ingeslagen, en is geprobeerd een Israelische vlag die binnen stond in brand te steken. De politie heeft een verdachte kunnen aanhouden met behulp van pepperspray. CIDI vindt het misselijkmakend dat het koosjere restaurant voor de zoveelste keer doelwit is van een haatincident.

Door: CIDI

In Joods Amsterdam staat HaCarmel bekend als een van de weinige koosjere opties om uiteten te gaan – buiten tijden van corona, natuurlijk. Maar zelfs de gedwongen sluiting van het restaurant brengt kennelijk geen pauze in de reeks antisemitische incidenten waarvan het vanmorgen opnieuw doelwit is geworden.

Vanochtend is bij de Joodse eetgelegenheid de ruit ingegooid. Een Israëlische vlag is door het gat in het raam getrokken, waarmee een poging tot brandstichting is gedaan. De politie laat weten een verdachte aan te hebben gehouden en dat hierbij pepperspray is ingezet.

Sinds in december 2017 de ramen werden ingeslagen, is HaCarmel duidelijk een symbolisch doelwit geworden. De aanval van vanmorgen was welgeteld het zesde incident. Voorheen is onder meer een stoeptegel tegen de ruit gegooid, is het pand van buiten besmeurd en werd een nepbom geplaatst bij de ingang.

Een cynische berekening leert de eigenaren dat ze iedere 4 à 5 maanden met een dergelijk incident rekening moeten houden – de alledaagse spuug- en scheldincidenten nog daargelaten. De eigenaren zeggen inmiddels hieraan gewend te zijn.

Uitgerekend die gewenning is de grootste vijand indien ze naar de hele samenleving zou overslaan. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers liggen de woorden van de Koning op 4 mei vers in het geheugen: “Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen”.

Reactie CIDI

CIDI dankt de politie voor het snelle optreden en roept op tot een snelle en stevige veroordeling van de dader(s). Autoriteiten moeten antisemitisme als zodanig benoemen wanneer het zich voordoet en beleid volledig inzetten op vervolging van antisemitische daders. Het is tijd dat Justitie nu een duidelijk signaal afgeeft middels snelle en adequate vervolging.*************************
ENGLISH:

This morning the window of restaurant HaCarmel in Amsterdam was smashed, and an attempt was made to set fire to an Israeli flag inside. The police were able to arrest a suspect with the help of pepper spray. CIDI finds it nauseating that the kosher restaurant has been the target of a hate incident for the umpteenth time.

By: CIDI

In Jewish Amsterdam, HaCarmel is known as one of the few kosher dining options - outside of corona times, of course. But even the restaurant's forced shutdown doesn't seem to pause the series of anti-Semitic incidents it once again targeted this morning.

This morning the window was smashed at the Jewish eatery. An Israeli flag has been pulled through the hole in the window, attempting to arson. The police say they have arrested a suspect and that pepper spray has been used for this.

Since smashing windows in December 2017, HaCarmel has clearly become a symbolic target. This morning's attack was the sixth incident. Previously, a pavement tile was thrown against the window pane, the building was smeared from the outside and a fake bomb was placed at the entrance.

A cynical calculation teaches the owners that they have to take into account such an incident every 4 to 5 months - not to mention the everyday spitting and verbal abuse incidents. The owners say they are used to this.

This habituation is the greatest enemy if it were to spread to all of society. Christian Union leader Gert-Jan Segers remembers the words of the King fresh on 4 May: “The least we can do is not look away. Don't justify it. Do not erase ”.

CIDI response

CIDI thanks the police for their prompt action and calls for a quick and firm conviction of the perpetrator (s). Authorities should identify anti-Semitism as such when it arises and policies fully commit to prosecuting anti-Semitic perpetrators. It is time that Justice now sends a clear signal through quick and adequate prosecution.


google translate