20 augustus 2020

2020-08-20: Kamervragen Wilders en Markuszower over asielzoeker Saleh A.: “Het land uitzetten” - Parliamentary questions Wilders about asylum seeker Saleh A .: "Deporting the country"

Foto: Interview Ernst Lissauer (Omroep ON!) met PVV-kamerlid Gidi Markuszower.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Kamervragen Wilders en Markuszower over asielzoeker Saleh A.: “Het land uitzetten”

Naar aanleiding van een artikel met nieuwe informatie over asielzoeker Saleh A. welke gisteren is verschenen in De Telegraaf, hebben PVV-kamerleden Geert Wilders en Gidi Markuszower kamervragen gesteld.

Bron: Joods.nl

Uit het Telegraaf-artikel van Daniël van Dam en Silvan Schoonhoven blijkt dat de meervoudige dader van HaCarmel heeft gedreigd met een derde aanslag. Ditmaal met vuurwapens. Op de telefoon van de Syriër werd een foto aangetroffen waarop hij poseert met een wapen.

Schriftelijke vragen van de leden Markuszower en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘A. broedt op derde aanval’.

1.) Bent u bekend met de berichten dat Saleh A. al twee aanslagen op het Joodse restaurant Hacarmel en met een derde aanslag, een aanslag met een vuurwapen, dreigt?

2.) Bent u het met de PVV eens dat als deze terrorist, de Syrische asielzoeker Saleh A. die al twee keer het restaurant HaCarmel in Amsterdam heeft aangevallen en geterroriseerd, het land uit was gezet hij niet zou kunnen broeden op een derde aanval? Zo nee, waarom niet?

3.) Bent u het met de PVV eens dat het openbaar ministerie steken heeft laten vallen in de vervolging van de Syrische terrorist Saleh H. door niet alleen een hele lage straf te eisen na de eerste aanval waardoor hij na twee dagen alweer op straat liep, maar ook door deze terrorist niet als terrorist te vervolgen? Zo nee, waarom niet?

4.) Bent u bereid deze Syrische asielzoeker, deze terrorist, na zijn opgelegde straf ons land uit te zetten?

5.) Welke andere maatregelen gaat u nemen zodat Saleh A. geen nieuwe aanslag kan plegen op het restaurant HaCarmel of andere Joodse doelen in Nederland?


********************************
ENGLISH:

Dutch Parliamentary questions Wilders and Markuszower about asylum seeker Saleh A .: "Deporting the country"

Following an article with new information about asylum seeker Saleh A. which appeared yesterday in De Telegraaf, PVV MPs Geert Wilders and Gidi Markuszower asked parliamentary questions.

Source: Joods.nl

The Telegraaf article by Daniël van Dam and Silvan Schoonhoven shows that the multiple perpetrator of HaCarmel has threatened with a third attack. This time with firearms. A photo was found on the phone of the Syrian showing him posing with a weapon.

Written questions from members Markuszower and Wilders (both PVV) to the Minister of Justice and Security about the message "A. broods on third attack ".

1.) Are you familiar with the reports that Saleh A. is already threatening two attacks on the Jewish restaurant Hacarmel and with a third attack, an attack with a firearm?

2.) Do you agree with the PVV that if this terrorist, the Syrian asylum seeker Saleh A. who has already attacked and terrorized the restaurant HaCarmel in Amsterdam twice, had been evicted from the country, he would not be able to brood on a third attack? If not, why not?

3.) Do you agree with the PVV that the prosecution has made a point in the prosecution of the Syrian terrorist Saleh H. by not only demanding a very low sentence after the first attack that caused him to walk on the street again after two days , but also by not prosecuting this terrorist as a terrorist? If not, why not?

4.) Are you prepared to deport this Syrian asylum seeker, this terrorist, after his sentence has been imposed?

5.) What other measures are you going to take so that Saleh A. cannot carry out another attack on the restaurant HaCarmel or other Jewish causes in the Netherlands?

google translate