28 april 2021

2021-04-28: "Er is een opstand en intifada in Jeruzalem" - Fatah steunt gewelddadige aanvallen op Joden

Tekst op het scherm: "Er is een opstand en intifada in Jeruzalem...

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Gaza had ook een standpunt en een woord [over de kwestie]. De opstand over de soevereiniteit over de hoofdstad is veranderd in een vuur dat zich verspreidt van steeg naar steeg, en van vluchtelingenkamp naar vluchtelingenkamp... Er klonken oproepen, en die waren sterker dan het gefluit van de kogels van de bezetting"

Bron: PMW - Palestinian Media Watch

Fatah plaatste deze video tijdens gewelddadige Arabische rellen in Jeruzalem. De video toont eerst jonge Arabieren die een Jood op de grond schoppen, en later jonge Arabieren die een ultraorthodoxe Jood mishandelen.

De verwijzing naar "Gaza" verwijst blijkbaar naar raketsalvo's die vanuit de Gazastrook op Israël worden afgevuurd.

Geposte tekst op Fatah Facebook-pagina: "Jeruzalem, de hoofdstad van Palestina, staat op - mogen de ogen van de hoofdsteden niet slapen

Het werkwoord "opstaan" komt van dezelfde wortel als "intifada."

De verwijzing naar "hoofdsteden" is blijkbaar een kritiek op de staten, en in het bijzonder de Arabische staten, die de Palestijnen niet steunen in hun oproer tegen Israël************************************
ENGLISH:

Text on screen: “There is an uprising and intifada in Jerusalem…

“There is an uprising and intifada in Jerusalem” - Fatah supports violent assaults against Jews

Gaza also had a position and a word [on the matter]. The uprising over sovereignty over the capital has turned into a fire spreading from alley to alley, and from refugee camp to refugee camp… Calls sounded, and they were stronger than the whistling of the occupation’s bullets”

Fatah posted this video during violent Arab riots in Jerusalem. The video first shows young Arabs kicking a Jew on the ground, and later young Arabs assaulting an ultra-Orthodox Jew.

The reference to “Gaza” apparently refers to rocket salvos fired from the Gaza Strip into Israel.

Posted text on Fatah Facebook page: “Jerusalem, the capital of Palestine, is rising up – may the eyes of the capital cities not sleep

The verb “rising up” is from the same root as “intifada.”

The reference to “capital cities” is apparently a criticism of the states, and particularly the Arab states, that are not supporting the Palestinians in their riots against Israel -Ed.