26 april 2017

Israël dwarsboomt inspanningen van Hamas om geld en materieel Judea, Samaria in te smokkelen.


Photo Credit: Abed Rahim Khatib / Flash 90

Recente operaties door Israëlische veiligheidsagentschappen (Israël Veiligheidsagentschap / Algemene Veiligheidsdienst) hebben een aantal zaken ontdekt die de voortdurende inspanningen van terroristische organisaties onderstrepen om fondsen en oorlogsmateriaal over te dragen naar Israëlisch grondgebied.

De terroristische groepen maken misbruik van de humanitaire voorzieningen die de staat Israël aan de Palestijnse bevolking verleent.

“Ez Aldin Darabiyeh, 22, een inwoner van Hebron / Yatir, is bijvoorbeeld onlangs gearresteerd bij de Allenby Crossing, toen hij ongeveer 10.000 Jordaanse dinar probeerde te smokkelen (NIS 51.400 of US$ 14.104) voor Hamas-fondsen in Judea en Samaria voor gebruik in financiering van terroristische activiteiten, “ zei de Shin Bet.

Allenby Bridge border crossing (Photo: AP)

Het Israëlse intelligentiebureau zegt dat veiligheidsdiensten hun inspanningen zullen voortzetten te voorkomen dat plannen van terroristische organisaties slagen, dat er via grensoverschrijdingen - fondsen en andere middelen gesmokkeld worden die aangewend kunnen worden in terroristische operaties.

De operaties zullen plaatsvinden, zegt ze, zonder afbreuk te doen aan de activiteiten bij de grensovergangen of het in gevaar brengen van werknemers.

Israel Thwarts Hamas Efforts to Smuggle Money, Materiel Into Judea, Samaria

By Hana Levi Julian 30 Nisan 5777 – April 25, 2017

Recent operations by Israeli Shin Bet intelligence agents (Israel Security Agency / General Security Service) have uncovered several cases that underscore continuing efforts by terrorist organizations to transfer funds and war materiel into Israeli territory.

The terrorist groups are taking advantage of the humanitarian easements that the State of Israel provides to the Palestinian population in order to get the job done.

“For example, Ez Aldin Darabiyeh, 22, a resident of Hebron/Yatir, was recently arrested at the Allenby Crossing while attempting to smuggle approximately 10,000 Jordanian dinar (NIS 51,400, or US $14,104) in Hamas funds into Judea and Samaria for use in financing terrorist activity,” the Shin Bet said.

Israel’s intelligence agency says security forces will continue their efforts to uncover and foil plans by terrorist organizations to smuggle – through border crossings – funds and other means for use in terrorist operations.

The operations will take place, they say, without impairing activity at the crossings or endangering employees.

Source:

http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/isra...