14 juni 2017

Israël: PA is nooit gestopt met het betalen van terroristen.

Israëlische ambtenaren spreken de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson tegen, die zei dat de PA overeengekomen was om betalingen aan terroristen te stoppen. De Palestijnse Autoriteit isniet gestopt met het betalen van salarissen aan de families van terroristen die in Israël werden gevangen genomen, volgens Israëlische ambtenaren, hiermee de Amerikaanse minister BZ Rex Tillerson tegensprekende.


Rex Tillerson (Reuters)

De ambtenaren, waaronder minister van Defensie Avigdor Liberman, hebben woensdag gezegd dat ze geen verandering in het beleid van de P.A hebben gezien. Een dag eerder vertelde Tillerson senatoren op een vergadering van de Senaat Buitenlandse Betrekkingen Commissie dat het beleid was veranderd.

“Ik heb geen aanwijzing gezien dat de Palestijnse Autoriteit gestopt danwel voornemens is om betalingen te stoppen aan families van terroristen en aan terroristen,” vertelde Liberman aan Israel Radio.

Een niet-benoemde Israëlische diplomatieke ambtenaar vertelde aan Israëlische nieuwsbronnen: “We zijn niet bewust van een verandering in het beleid van de Palestijnse Autoriteit, en voor zover we weten, betalen ze nog steeds geld aan de families van terroristen. De Palestijnse Autoriteit gaat door met het lofprijzen , aanmoedigen en stimuleren van terreur door middel van financiële steun. "

Issa Karaka, hoofd van de gevangeniszaken voor de Palestijnse Autoriteit, vertelde Haaretz dat de betalingen deze maand reeds zijn gedaan en ook de volgende maand zullen plaatsvinden.

“Bijna elk ander huishouden onder het Palestijnse volk is de familie van een gevangene of 'martelaar'," vertelde hij Haaretz. ‘Iedereen die denkt dat hij zo'n beslissing kan uitvoeren is nogal dom.'

Tillerson heeft in zijn opmerkingen voor het Senaatskomitee over de P.A. gezegd: “We hebben met hen heel duidelijk gewerkt dat dit voor ons gewoon niet aanvaardbaar is. Zij hebben dat beleid veranderd en hun bedoeling is de betalingen aan de families van degenen die moord of geweld tegen anderen hebben gepleegd, te stoppen. “

Israel: PA never stopped paying terrorists

Israeli officials contradict US Secretary of State Rex Tillerson, who said the PA agreed to stop payments to terrorists.

The Palestinian Authority has not stopped paying salaries to the families of terrorists jailed in Israel, according to Israeli officials, contradicting U.S. Secretary of State Rex Tillerson.

The officials, including Defense Minister Avigdor Liberman, said Wednesday that they have not seen a change in the P.A. policy. A day earlier, Tillerson told senators at a meeting of the Senate Foreign Relations Committee that the policy had changed.

“I have not seen any indication that the Palestinian Authority stopped or intends to stop payments to terrorists and terrorists’ families,” Liberman told Israel Radio.

An unnamed Israeli diplomatic official told Israeli publications, “We are not aware of any change in the Palestinian Authority’s policy, and as far as we know they are still paying funds to terrorists’ families. The Palestinian Authority continues to praise, incite to and encourage terror through financial support.”

Issa Karaka, head of prisoner affairs for the Palestinian Authority, told Haaretz that the payments have been made this month and will be made next month.

“Almost every other household among the Palestinian people is the family of a prisoner or martyr,” he told Haaretz. “Anybody who thinks he can execute a decision like that is badly wrong.”

Tillerson in his remarks before the Senate committee, speaking about the P.A., said: “We have been very clear with them that this is simply not acceptable to us. They have changed that policy and their intent is to cease the payments to the families of those who have committed murder or violence against others.”

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...