28 juli 2017

Ontroerende besnijdenis, Am Israel Chai

Salomon familie viert Brit Milah

http://media-ios.a7.org/a7radio/misc/video/17/jul/ARI.mp4


Kind vernoemd naar grootvader die werd vermoord in brute terroristische aanval vorige week.Honderden mensen namen donderdag deel aan de Brit Milah (besnijdenis) ceremonie voor de kleinzoon die vorige week binnen het Salomon-gezin is geboren.

De naam van de baby is "Ari Yosef." Zijn ouders, Shmuel en Chen Salomon, hebben gezegd dat zij heel Israël hebben uitgenodigd om aan hun vreugde deel te nemen "zodat de Salomon-familie zal worden herinnerd als blij en vreugdevol en niet verdrietig en geraakt."

Shmuel zei dat zijn zoon Ari werd genoemd na zijn overleden grootvader, en dat de middelnaam Yosef werd toegevoegd ter nagedachtenis van zijn vader, die afgelopen vrijdagavond in een brutale terroristische aanval werd vermoord.

Shmuel zei dat zijn vader en zijn twee broers en zussen Haya en Elad, die ook in de terroristische aanval werden vermoord, "als leeuwen tegen de vervloekte terrorist vochten" voordat hij hen vermoord had.

Eerder op de dag bezocht premier Benjamin Netanyahu en zijn vrouw, Sara, het huis van de Salomon-familie in Elad voor de Brit Milah-ceremonie.

De openbare uitnodiging die door de familie werd uitgegeven, citeerde het vers uit het boek Ezekiel, die tijdens de zegeningen van een Brit Milah wordt gezegd: “En ik ging over u en zag je worstelen in je bloed. En ik zeide tot u: In uw bloed zal gij leven! En ik zei tegen u: in uw bloed zal gij leven!

De uitnodiging luidt: “Het publiek wordt uitgenodigd om ons te begeleiden bij de ingang van onze zoon, kleinzoon, neef, in het verbond van Abraham onze Voorvader, die op donderdag 27 juli om 17:00 op de Vizhnitz-conferentie Hall plaatsvindt in Elad. We zullen door uw aanwezigheid getroost worden. '

De moorddadige aanval op het gezin in Neve Tzuf vond plaats voor het begin van een Shalom Zachar, een traditioneel feestelijk evenement om de geboorte van Tova en Yossi Salomon’s nieuwe kleinzoon te markeren, het kind waarvan de Brit Milah vandaag werd gehouden.

Ondertussen werd een dictum ingediend bij de militaire rechtbank in Judea tegen de moeder van de terrorist die de slachting in Halamish heeft gepleegd.

De moeder van de terrorist, Ibtisam al-Abed, wordt beschuldigd van ophitsing nadat ze de volgende dag de zoon’s daad van moord in een interview heeft geprezen.

Hundreds of people participated Thursday in the Brit Milah (circumcision) ceremony for the grandson born to the Salomon family last week.

The baby's name is "Ari Yosef." His parents, Shmuel and Chen Salomon, said that they invited all of Israel to participate in their joy "so that the Salomon family will be remembered as happy and joyous and not sad and hurt."

Shmuel said that his son was named "Ari" after his wife's late grandfather, and that the middle name "Yosef" was added in memory of his father, murdered in a brutal terrorist attack last Friday night.

Shmuel said that his father and his two siblings Haya and Elad, also murdered in the terrorist attack, "fought like lions against the cursed terrorist" before he murdered them.

Earlier, Prime Minister Binyamin Netanyahu and his wife, Sara, visited the home of the Salomon family in Elad prior to the Brit Milah ceremony.

The public invitation distributed by the family quoted the verse from the book of Ezekiel recited during the blessings of a brit milah: “And I passed over you and saw you struggling in your blood. And I said to you: In your blood - you shall live! And I said to you, In your blood - you shall live!”

The invitation reads: "The public is invited to accompany us during the entrance of our son, grandson, nephew, into the covenant of Abraham our Forefather, which will take place on Thursday, July 27, at 5:00 pm at the Vizhnitz Conference Hall in Elad. We will be comforted by your presence.”

The murderous attack on the family home in Neve Tzuf took place just before the beginning of a “Shalom Zachar,” a traditional festive event to mark the birth of Tova and Yossi Salomon’s new grandson, the child whose Brit Milah was held today.

Meanwhile, an indictment was filed Thursday at the military court in Judea against the mother of the terrorist who committed the massacre in Halamish.

The mother of the terrorist, Ibtisam al-Abed, is accused of incitement after praising her son’s act of murder in an interview the next day.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...