30 maart 2017

Slaagt de terreurbeweging Hamas er in betere raketten te maken?

“Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed
zal machteloos zijn. Jesaja 54:17 NBV

De Israëlische legerradio meldde dat de terreurorganisatie Hamas een nieuwe “high powered” raket heeft ontwikkeld die vergelijkbaar is met degenen die Libaneze terreurorganisatie Hezbollah heeft.


Hamas rocket launchers in Gaza. (Wikimedia Commons)

Het rapport beschreef de nieuwe Hamas-raket als “compleet anders dan alle wapens die we kennen uit de richting van de [Gaza] Strip- voor wat het gewicht van de explosieven dat zich in de kop van de raket bevind betreft.”

In reactie op het rapport van het IDF-gelieerde radionetwerk, verklaarde het hoofd van de Ashkelon Coast Regional Council, Yair Farjoun, die woont in een stad grenzend aan Gaza : “We zijn voorbereid op elk scenario en als we moeten evacueren, zullen we evacueren. Burgers zouden niet in de frontlinie moeten zijn.”

Sinds de 50-daagse oorlog in Gaza in 2014, waarin Hamas lukraak duizenden raketten afvuurde op de burgerbevolking van Israël heeft de Palestijnse terreurgroep zijn inspanningen aanzienlijk uitgebreid om de raket-capaciteiten te ontwikkelen.

Het rapport van de Leger Radio komt temidden van verhoogde spanningen langs de grens tussen Israël en Gaza na de dood van de hooggeplaatste Hamas terrorist Mazen Faqha afgelopen vrijdag. Hamas beschuldigt Israël van het uitvoeren van de moord, maar de Joodse staat heeft betrokkenheid noch bevestigd noch ontkend.

English:

“No weapon that is formed against thee shall prosper.” Isaiah 54:17 (The Israel Bible™)

Palestinian terror organization Hamas has developed a new high-powered rocket similar to those utilized by the Lebanese terror group Hezbollah, Israel’s Army Radio reported.

The report described the new Hamas rocket as being “completely different than any weaponry we know from the direction of the [Gaza] Strip—as concerns the weight of the explosive carried in the head of the rocket.”

In response to the IDF-affiliated radio network’s report, Ashkelon Coast Regional Council head Yair Farjoun, whose home city shares a border with Gaza, stated, “We are prepared for every scenario and if we need to evacuate, we will evacuate. Civilians do not need to be on the front lines.”

Since the 50-day war in Gaza in 2014, during which Hamas indiscriminately fired thousands of rockets on Israel’s civilian population, the Palestinian terror group has significantly expanded its efforts to develop its rocket capabilities.

The Army Radio report comes amid heightened tensions along the Israel-Gaza border following the assassination of high-ranking Hamas terrorist Mazen Faqha last Friday. Hamas has accused Israel of carrying out the assassination, but the Jewish state has neither confirmed nor denied involvement.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/85791/hamas-dev...