10 juli 2019

2019-07-10-15.15: Tien feiten over de Dode zee, die je niet wist - 10 Dead sea facts you didn’t know

Nederlands - English

NERDERLANDS

Bijna iedereen weet dat de Dode Zee, een zoutmeer is, tussen Israël en Jordanië. Het is éen van de meest unieke plekken ter wereld. Hier zijn enkele interessante feiten over dit natuurwonder.

Bron: ElAl.com

1. Waarom is het zout?
Het zoutgehalte van de Dode Zee is 34,2% (vergeleken met de 3,5% van de Middellandse Zee). Het is het vierde zoutste watermassa ter wereld. No.1 is Don Juan-vijver. 2. het Vanda-meer op Antarctica, en 3. het Assalmeer van Djibouti. Één van de redenen voor het hoge zoutgehalte is, dat de Dode Zee niet uitstroomt. Daarnaast zorgt het dorre woestijnklimaat voor verdamping, waardoor het zoutgehalte toeneemt.

2. Is het mogelijk om erin te verdrinken?
Hoewel degene, die het water ingaat en onmiddellijk drijft, moet je er rekening mee houden, dat het nog steeds mogelijk is om te verdrinken in de Dode Zee. Dit gebeurt wanneer zwemmers overvallen worden door harde wind, zich omdraaien en het zoute water inslikken. Zorg er altijd voor, dat u alleen de aangewezen stranden betreedt, in aanwezigheid van een badmeester.


Verlicht huidproblemen met de beroemde zwarte modder. Foto door Udi Goren

3. Kun je er in duiken?
Geloof het of niet, je kunt ook in de Dode Zee duiken! Er zijn unieke duikvaardigheden voor nodig, en degenen die ze bezitten zullen genieten van spectaculaire geologische zoutformaties.

4.  Waarom wordt het de Dode Zee genoemd?
Het hoge zoutgehalte betekent, dat er geen leven kan ontstaan in de Dode Zee. De bijnaam van het meer is o.a. "Zee van de Dood". Maar zijn er absoluut geen levensvormen in de Dode Zee? Niet precies. Sommige bacteriën en schimmels kunnen in deze wateren overleven.

Een finalist in de Seven World Wonders foto wedstrijd. Foto door Udi Goren

5.  Heeft het ook andere namen?
De Dode Zee heeft de meeste verschillende namen dan alle andere plaatsen in Israël. Het staat bekend als de Zee van de Dood, de Zee van Zout, de Zee van de Araba, de Oerzee en vele andere.

6. Hoe laag is het?
De stranden van de Dode Zee liggen 430 meter onder de zeespiegel, waardoor het de diepste plek ter wereld is.

Neve Zohar hotelgebied. Foto door Udi Goren

7.  Hoe groot is het?
De Dode Zee heeft een lengte van 51 KM en is 18 KM op zijn breedst.

8. Waarom is de Dode Zee zo populair?
De Dode Zee is om vele redenen een populaire toeristische bestemming, waarvan de medicinale waarden één van de belangrijkste is. Het water van de Dode Zee bevat 26 heilzame mineralen, en de lucht bevat minimale hoeveelheden stof en allergenen in vergelijking met andere plaatsen in de wereld. Naast een duik in de zee en in zwavelrijke poelen in de omliggende kuuroorden, wrijven veel mensen zich in met de zwarte modder, dat aan de oevers van de Dode Zee bevindt, wat naar verluidt verschillende huidproblemen verlicht.

Kun je er in duiken? Foto door Udi Goren

9. Is het een van de zeven wereldwonderen?
Door zijn unieke kwaliteiten was de Dode Zee een finalist in de Seven World Wonders wedstrijd.

10. Zijn er aanbevolen plaatsen om rond de Dode Zee te bezoeken?
Eenmaal in het gebied van de Dode Zee, zorg er dan voor, dat u een aantal van de prachtige plaatsen in de omgeving bezoekt: Masada National Park, gelegen op de top van een troosteloze klif, was het voormalige fort van koning Herodes; Mount Sodom is de thuisbasis van zo'n 150 adembenemende zoutgrotten; Qumran National Park is de thuisbasis van de Dode Zee Rollen; en het Ein Gedi reservaat, een oase van beken, watervallen en flora.


_______________________________
ENGLISH:


Almost everyone knows that The Dead Sea, a salt lake shared between Israel and Jordan, is one of the world’s most unique sites in the world.  Here are some interesting facts about this natural wonder:

Source: ElAl.com

1. Why is it salty?
The Dead Sea’s salinity is 34.2% (compare with the Mediterranean’s 3.5%). It is the fourth saltiest body of water in the world, ranking behind Antarctica’s Don Juan Pond and Lake Vanda, and Djibouti’s Lake Assal. One of the reasons for the high salinity is that the Dead Sea doesn’t pour out. Additionally, the arid desert climate causes evaporation, increasing salinity.

2. Is it possible to drown in it?
Although whoever enters the water immediately floats, you should keep in mind that it is still possible to drown in the Dead Sea. This happens when swimmers get caught in strong winds, flip over and swallowing the salty water. Always make sure to only enter proclaimed beaches, in the presence of a lifeguard.

Relief skin issues with the famous black mud. Photo by Udi Goren

3. Can you dive in it?
Believe it or not, you can also dive in the Dead Sea! It takes unique diving skills, and those who possess them will enjoy spectacular geological salt formations.

4. Why is it called The Dead Sea?
The high salinity means that no life can evolve in the Dead Sea, which gave it the moniker “Sea of Death”. But are there absolutely zero life forms in the Dead Sea? Not exactly. Some bacteria and fungus can survive in these waters.

A finalist in the Seven World Wonders contest. Photo by Udi Goren

5. Does it have other names too?
The Dead Sea has the most names of any other place in Israel. It is known as the Sea of Death, Sea of Salt, Sea of the Arabah, the Primordial Sea, and many others.

6. How low is it?
The beaches of the Dead Sea are located 430 meters below sea surface, making it the lowest place in the world.

Neve Zohar hotel area. Photo by Udi Goren

7. How big is it?
The Dead Sea stretches over 51 KM and is 18 KM from side to side at its widest.

8. Why is it so popular?
The Dead Sea is a popular tourist destination for many reasons, one of which is its medicinal values. The water of the Dead Sea contains 26 beneficial minerals, and the air contains minimal amounts of dust and allergens compared to other places in the world. Apart from dipping in the sea and in sulfur-rich pools in the surrounding spa resorts, many rub themselves with the black mud found at its banks, which is said to relief different skin issues.

Can you dive in it? Photo by Udi Goren

9. Is it one of the Seven World Wonders?
Due to its unique qualities, the Dead Sea was a finalist in the Seven World Wonders contest.

10. Are there any recommended sites to visit around it?
Once you’re in the Dead Sea area, make sure to visit some of the wonderful surrounding sites: Masada National Park, located at the top of a desolate cliff, was the former fortress of King Herod; Mount Sodom is home to some 150 breathtaking salt caves; Qumran National Park is home to the Dead Sea Scrolls; and the Ein Gedi reserve, an oasis of streams, waterfalls and flora.