08 januari 2021

2021-01-08: De pelikanen en andere vogels gebruiken de Hula Vallei weer als rustplaats (video) =Pelicans and other birds use the Hula Valley again as a resting place (video)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar weer miljoenen vogels die de Hula vallei in noord Israël gebruiken als rustplaats tijdens hun trek naar warmere oorden.

Door Joods.nl - Joop Soesan

De Hula-vallei is een van de mooiste regio’s van Israël, en maakt deel uit van de noordelijke Great Rift Valley, ook wel bekend als de African Rift Valley, die zich uitstrekt tot in het zuiden van Mozambique in Afrika. 

Voor het coronavirus tijdperk kwamen bezoekers van over de hele wereld om de vogels te bewonderen die de vallei als rustplaats gebruiken en in een aantal gevallen, als permanente ‘woonplaats’ hebben uitgekozen.

Er zijn geweldige faciliteiten, waaronder wandelpaden, observatiepunten en telescopen. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan rondleidingen die uitleg geven over de vogels die in de Hula-vallei leven.

Tienduizenden vogels van meer dan 200 soorten, waaronder kraanvogels, ooievaars, pelikanen, aalscholvers en zilverreigers, verblijven in het reservaat, wetende dat ze hier en in de Hula-vallei in het algemeen een overvloed aan voedsel kunnen vinden.

Daarnaast wordt de Hula vallei ieder jaar door miljoenen vogels gebruikt als een rustplaats tijdens hun trek van Europa naar warmere oorden, en in de lente weer naar Europa terugkeren.

Mede daardoor is de Hula-vallei de beste plek om vogels te spotten in Israël, en behoort het tot een van de beste vogelspot plekken ter wereld vanwege de ligging aan een belangrijke trekroute voor vogels die van Europa naar Afrika en Azië reizen.


*****************************
ENGLISH:

As every year, millions of birds use the Hula Valley in northern Israel as a resting place during their migration to warmer places this year.

By Joods.nl - Joop Soesan

The Hula Valley is one of the most beautiful regions in Israel, and is part of the Northern Great Rift Valley, also known as the African Rift Valley, which extends into southern Mozambique in Africa.

Before the coronavirus era, visitors from all over the world came to admire the birds that use the valley as a resting place and, in some cases, have chosen it as a permanent "residence".

There are great facilities, including hiking trails, observation points and telescopes. Visitors can also participate in guided tours that explain the birds that live in the Hula Valley.

Tens of thousands of birds from over 200 species, including cranes, storks, pelicans, cormorants and egrets, reside on the reserve knowing that they can find an abundance of food here and in the Hula Valley in general.

In addition, the Hula Valley is used by millions of birds every year as a resting place during their migration from Europe to warmer climes, returning to Europe in the spring.

Partly because of this, the Hula Valley is the best place for bird watching in Israel, and is one of the best bird watching spots in the world due to its location on an important migratory route for birds traveling from Europe to Africa and Asia.