Category: Tourism Jerusalem

Jonge Christenen na bezoek aan Israël: 'Media liegen' - Christian Millennials Visit Israel, Realize Media's Been Lying to Them

Een Palestijnse vertegenwoordiger spreekt de groep toe naast Israëls veel verguisde veiligheidsmuu...
Read more

​40 miljoen dollar uitbreiding en vernieuwing gepland voor het Toren van David Museum in Jeruzalem.

$ 40 miljoen dollar - dat zijn de kosten van een uitgebreide face-lift en uitbreiding van de toren v...
Read more

Inbal Jerusalem Hotel organiseert het derde jaarlijkse soepfestival

Het Inbal Jerusalem Hotel zal starten met het derde jaarlijkse pop-upconceptenrestaurant met soepfes...
Read more

​Nieuwe synagoge ingehuldigd in Western-wall-tunnels

New synagogue in Western Wall tunnelsThe Western Wall Heritage FoundationDe synagoge staat open voor...
Read more

Premier Netanyahu nodigt toeristen uit om "door de Bijbelverzen te lopen"

A view of the Sea of Galilee from Mount Arbel in Israel’s north. (Shutterstock)Door Eliana Rudee 27...
Read more

​Duizenden Christenen maken zich gereed om naar Jeruzalem te komen voor het Loofhuttenfeest.

JNS.org - Meer dan 6.000 christelijke pelgrims uit zo’n 100 landen zullen deze week in Jeruzalem aan...
Read more

Een levend symbool van Israël’s terugkeer naar Jeruzalem, een trots staande Hurva-synagoge in de oude stad.

Breek uit in gejubel,ruïnes van Jeruzalem,want de HEER troost Zijn volk,Hij koopt Jeruzalem vrij.Jes...
Read more

​Israël’s gierpopulatie stijgt weer!

The Day of the Vulture (Yoram Shapir).“De gieren in Israël worden bedreigd met uitsterven,” zei Hat...
Read more

Opgraving ​Jeruzalem werpt licht op 2.000 jaar oude eetgewoonten van plaatselijke Joden

The ancient City of David landfill. (photo credit: Assaf Perez, Courtesy of IAA) Door Daniel K. Eise...
Read more

Toerisme in Israël breekt record, stijgt met 40% in april

349.000 toeristen bezochten Israël vorige maand, dat is het hoogste cijfer voor een maand sinds 1948...
Read more

Wat hebben studenten bij Bet Shemesh gevonden

Zo’n 240 11e klas studenten van Jerusalem’s Boyer High school hebben een originele manier ontdekt om...
Read more

A 2,000 Year Old Road was Exposed in Bet Shemesh

Archeologen ontdekken 2.000 jaar oude weg bij Beit Shemesh (English below) Voordat er een waterleidi...
Read more

Paleo-Hebrew inscription discovered in Ancient Synagogue

Ontdekking van een 1.800 jaar oude Limestone met Paleo Hebreeuwse inscriptie! Engelstalig artikel.“F...
Read more

Israel opent route langs rituele baden uit tempeltijd

Israël opent deze week een wandelpad langs de rituele baden uit de tijd van de tweede tempel. Het pa...
Read more

​Straat ontdekt

Straat ontdektArcheologen van de Israel Antiquities Autohority hebben onder de grond in Oost-Jeruzal...
Read more