19 april 2017

NYTimes heeft blunder begaan


Photos of prisoners during a demonstration demanding the release of the Palestinians held in Israeli prisons, in Ramallah, West Bank, this month. Credit Issam Rimawi/Anadolu Agency, via Getty Images

Directeur van het Internationale Juridische Forum Yifa Segal hekelt het morele verval van de New York Times om Barghouti column te publiceren. De column ging overigens over de hongerstaking van de Palestijnen


Prokureur Yifa Segal, directeur van het International Legal Forum (ILF), sprak met Arutz Sheva over de recente publicatie van de New York Times van de aarts-terrorist Marwan Barghouti, die in een Israëlische gevangenis zit voor talrijke moorden. Segal hekelt de krant voor het vreselijke verval van haar morele oordeel om de publicatie van het stuk toe te staan.

‘Ik heb deze week in de New York Times de column (op-ed) van Barghouti gelezen en ik moet je vertellen dat ik helemaal beschaamd was over wat hij daar zegt, maar het was niet verwonderlijk, want hij zal elke ruimte gebruiken die je hem geeft om zijn propaganda, leugens en haat te verspreiden.

'Ik denk dat de New York Times een verschrikkelijke fout heeft gemaakt om hem toe te laten ... het is de keuze van de redactie om deze persoon toe te laten, die voor talrijke moorden in de gevangenis zit en misschien de ergste terrorist is waarvan we het weten, zijn propaganda en leugens in hun krant - en ze geven hem legitimiteit door hem een open ruimte te geven. "

Segal zei dat de Times nog steeds moreel schuldig was, hoewel het Barghouti-artikel alleen als een mening werd voorgesteld en niet als feit. “Ja, dit was een stukje opinie en ja, er was op het einde een disclaimer, maar ten eerste lezen mensen niet altijd het hele artikel, en ten tweede, het feit dat hij een plaats kreeg op dit centrale podium is erg genoeg en ik veroordeel de New York Times om dat te laten gebeuren. ‘

Attorney Yifa Segal, director of the International Legal Forum (ILF), spoke with Arutz Sheva about the New York Times’ recent publication of an op-ed piece by arch-terrorist Marwan Barghouti, sitting in an Israeli jail for numerous acts of murder. Segal blasted the paper for its terrible lapse in moral judgement in allowing the publication of the piece.

“I read Barghouti’s op-ed in the New York Times this week and I have to tell you that I was completely appalled by what he says there, but it was not surprising, because he will use every stage you give him to spread his propaganda, lies and hatred.

“I think the New York Times made a terrible mistake in allowing him...it’s a choice by the editors to allow this person, who is sitting in jail for numerous murders and is possibly the worst terrorist that we know of, to spread his propaganda and lies in their newspaper - and they are granting him legitimacy by giving him an op-ed space.”

Segal said that the Times was still morally at fault even though the Barghouti article was only presented as an opinion and not as fact. “Yes this was [an ‘opinion’ piece] and yes, there was a disclaimer at the end, but first of all, people don’t always read the entire article, and second, the very fact that he was given a place on that central stage is bad enough, and I condemn the New York Times for allowing that to happen.”

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...

Het gewraakte artikel:

https://www.nytimes.com/2017/04/16/opinion/palesti...