Een Nike winkel in Dubai. Foto YouTube.

De internationale sportartikelengigant Nike heeft zondag laten weten niet langer met winkels in Israël te willen samenwerken om Nike producten op de markt te brengen. De maatregel gaat in op 31 mei 2022.

Source joods.nl

Als een van de meest populaire sportmerken ter wereld en in Israël, zou het verlies van het merk honderden lokale sportwinkels treffen in hun omzet.

In een brief die zondag aan winkeleigenaren werd gestuurd, zei Nike dat “na uitgebreide beoordeling door het bedrijf en gezien de veranderende markt, is besloten dat de voortzetting van de zakelijke relatie tussen jou en het bedrijf niet langer past bij de wensen van het beleid en doelen van Nike.”

De beslissing is in overeenstemming met Nike’s wereldwijde plannen om het aantal winkels waarmee het samenwerkt te verminderen, waarbij het de voorkeur geeft aan online verkoop of verkoop in winkels die eigendom zijn van het bedrijf.

Nike gelooft dat het veel hogere winsten kan maken door het hele verkoopproces zelf te beheren. Het bedrijf beëindigde ook zijn relatie met Amazon in 2019.

Desalniettemin zeggen winkels in Israël dat de verandering hun winstgevendheid zal schaden. Sommigen kiezen misschien voor parallelimport en ontvangen Nike-producten van onafhankelijke leveranciers, maar dat zou de prijzen verhogen.

 

**************************************
ENGLISH:

International sporting goods giant Nike announced Sunday that it will no longer cooperate with stores in Israel to market Nike products. The measure will take effect on May 31, 2022.

Source: Joods.nl

As one of the most popular sports brands in the world and in Israel, the loss of the brand would affect hundreds of local sports stores in their sales.

In a letter sent Sunday to store owners, Nike said that “after extensive review by the company and given the changing market, it has been decided that the continuation of the business relationship between you and the company no longer fits the desires of Nike’s policies and goals.”

The decision is in line with Nike’s global plans to reduce the number of stores it partners with, favoring online sales or sales in company-owned stores.

Nike believes it can make much higher profits by managing the entire sales process itself. The company also ended its relationship with Amazon in 2019.

Nevertheless, stores in Israel say the change will hurt their profitability. Some may choose to parallel import and receive Nike products from independent suppliers, but that would increase prices.