Nikki Haley, voormalig VN-ambassadeur en gouverneur in South Carolina (AP/Sean Rayford)
Former UN Ambassador and South Carolina Gov. Nikki Haley (AP/Sean Rayford)

Nederlands + English

“Israël steunen is zowel moreel juist als strategisch slim. Als president zal ik Israël nooit in de steek laten.”

Door World Israel News

Voormalig Amerikaans ambassadeur bij de VN en GOP presidentskandidaat Nikki Haley heeft mede Republikeinse kandidaat Vivek Ramaswamy bekritiseerd voor zijn oproep om de financiële hulp aan Israël tegen 2028 te schrappen.

Tijdens zijn optreden in “Stay Free with Russell Brand” op Rumble vorige week, sprak Ramaswamy zijn ambitie uit om de Abraham Akkoorden uit te breiden, waardoor verdere hulp aan Israël ‘onnodig’ wordt nadat het huidige hulppakket in 2028 is afgerond.

Haley beschuldigde Ramaswamy ervan de “speciale band” tussen de VS en Israël te willen beëindigen en zei dat de suggestie “volledig onzinnig” was.

“Israël steunen is zowel moreel juist als strategisch slim. Beide landen zijn sterker en veiliger door onze rotsvaste vriendschap. Als president zal ik Israël nooit in de steek laten,” zei ze.

Als fervent voorstander van Israël tijdens haar ambtstermijn als gouverneur van South Carolina en vervolgens als VN-ambassadeur tijdens het Trump-tijdperk, verdedigde Haley consequent het Amerikaans-Israëlische bondgenootschap op het internationale toneel.

Ondertussen zei Ramaswamy in zijn interview dat hij een “Abrahamakkoord 2.0” voor ogen heeft, dat landen als Saoedi-Arabië, Oman, Qatar en Indonesië omvat, om Israël te helpen “op eigen benen te staan”.

Ramaswamy besprak de oorspronkelijke Abraham-akkoorden, waarbij de VAE en Bahrein betrokken waren en die later ook Soedan en Marokko omvatten: “Ik wil Israël zover krijgen dat het weer wordt opgenomen in de infrastructuur van de rest van het Midden-Oosten. We moeten ons geen zorgen maken over het gijzelen van één natie of één regio voor één bepaalde kwestie met betrekking tot Palestina.”

De in Ohio geboren zakenman staat momenteel in de peilingen op de derde plaats achter voormalig president Donald Trump en gouverneur Ron DeSantis van Florida.

Haley insinueerde in een bericht op X (voorheen Twitter) dat Ramaswamy’s suggesties in lijn waren met zijn eerdere beleidsvoorstellen, die volgens haar de Amerikaanse veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen.

Haley en Ramaswamy zullen het podium delen in het GOP presidentiële debat dat gepland staat voor woensdag.

 

*********************************************

ENGLISH

“Support for Israel is both the morally right and strategically smart thing to do. As president, I will never abandon Israel.”

By World Israel News

Former U.S. ambassador the UN and GOP presidential contender Nikki Haley slammed fellow Republican candidate Vivek Ramaswamy for calling to cut financial aid to Israel by 2028.

During his appearance on “Stay Free with Russell Brand” on Rumble last week, Ramaswamy expressed his ambition to extend the Abraham Accords, thereby rendering further aid to Israel unnecessary” after the current aid package concludes in 2028.

Haley accused Ramaswamy of seeking to end the “special bond” between the U.S. and Israel, saying the suggestion is “completely wrong.”

“Support for Israel is both the morally right and strategically smart thing to do. Both countries are stronger and safer because of our ironclad friendship. As president, I will never abandon Israel,” she said.

As a staunch supporter of Israel throughout her tenure as South Carolina’s governor and then as the UN ambassador during the Trump era, Haley consistently championed the U.S.-Israel alliance on the international stage.

Meanwhile, in his interview, Ramaswamy said he envisions an “Abraham Accords 2.0,” encompassing nations like Saudi Arabia, Oman, Qatar, and Indonesia, to help Israel stand “on its own two feet.”

Discussing the original Abraham Accords, which involved the UAE and Bahrain, and later included Sudan and Morocco, Ramaswamy emphasized: “I want to get Israel to the place where it is negotiated back into the infrastructure of the rest of the Middle East. We should not be worried about holding one nation or one region hostage over one particular question relating to Palestine.”

The Ohio-born businessman is currently polling in third place behind former President Donald Trump and Florida Governor Ron DeSantis.

Haley, in a post on X (previously known as Twitter), insinuated that Ramaswamy’s suggestions were in line with his past policy proposals, which, according to her, could jeopardize U.S. security.

Haley and Ramaswamy will share the stage in the GOP presidential debate scheduled for Wednesday.