IAA archaeologist Yaakov Billig examines the find. (Yoli Schwartz, IAA)

Dierlijke beenderen en aardewerk die in de septische tank zijn gevonden, kunnen licht werpen op de levensstijl en het dieet van de mensen in die tijd, en ook op oude ziekten.

Door: Associated Press

Israëlische archeologen hebben in Jeruzalem een zeldzaam toilet uit de oudheid gevonden dat dateert van meer dan 2700 jaar geleden, toen privé-badkamers een luxe waren in de heilige stad, aldus de autoriteiten dinsdag.

De Israëlische Oudheden Autoriteit zei dat het gladde, gebeeldhouwde kalkstenen toilet werd gevonden in een rechthoekige hut die deel uitmaakte van een uitgestrekt herenhuis met uitzicht op wat nu de Oude Stad is. Het was ontworpen om comfortabel te zitten, met een diepe septische tank eronder gegraven.

“Een privé wc-hokje was zeer zeldzaam in de oudheid, en tot op heden zijn er slechts enkele gevonden,” zei Yaakov Billig, de directeur van de opgraving.

“Alleen de rijken konden zich een toilet veroorloven,” zei hij, eraan toevoegend dat een beroemde rabbi ooit suggereerde dat rijk zijn “betekent dat je een toilet naast je tafel hebt.”

Dierlijke beenderen en aardewerk die in de septische tank werden gevonden, zouden licht kunnen werpen op de levensstijl en het dieet van de mensen die in die tijd leefden, en ook op oude ziekten, aldus de Oudheidkundige Dienst.

De archeologen vonden stenen kapitelen en zuilen uit die tijd, en zeiden dat er bewijs was van een nabijgelegen tuin met boomgaarden en waterplanten – nog meer bewijs dat de mensen die daar woonden zeer welvarend waren.

 

**********************************
ENGLISH:

Animal bones and pottery found in the septic tank could shed light on the lifestyle and diet of people living at that time, as well as ancient diseases.

By Associated Press

Israeli archaeologists have found a rare ancient toilet in Jerusalem dating back more than 2,700 years, when private bathrooms were a luxury in the holy city, authorities said Tuesday.

The Israeli Antiquities Authority said the smooth, carved limestone toilet was found in a rectangular cabin that was part of a sprawling mansion overlooking what is now the Old City. It was designed for comfortable sitting, with a deep septic tank dug underneath.

“A private toilet cubicle was very rare in antiquity, and only a few were found to date,” said Yaakov Billig, the director of the excavation.

“Only the rich could afford toilets,” he said, adding that a famed rabbi once suggested that to be wealthy is “to have a toilet next to his table.”

Animal bones and pottery found in the septic tank could shed light on the lifestyle and diet of people living at that time, as well as ancient diseases, the antiquities authority said.

The archaeologists found stone capitals and columns from the era, and said there was evidence of a nearby garden with orchards and aquatic plants — more evidence that those living there were quite wealthy.