Online Tours

Online tours in het Heilige Land - Online tours in the Holy Land

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Online tours in het Heilige Land

Duizenden tourgidsen in Israel zijn sinds begin maart werkloos geworden. Alternatieven waren er niet veel omdat ruim 25% van de bevolking hetzelfde overkwam. De Nederlandse tourgids Menno de Vries is samen met enkele collegagidsen wel naar een alternatief aan het zoeken en is aan het experimenteren met online tours. Deze worden live gegeven en duren een 1 uur waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Om een idee te krijgen wat zo'n tour inhoud is een kort filmpje van de Masada tour online gezet. Vergeet niet even te abonneren.

Momenteel zijn er tours naar Jeruzalem, Jaffa, Masada en de heilge plaatsen rondom het meer van Galilea. De tours zijn momenteel gratis en in het Engels omdat een groot bereik nodig is. Binnenkort worden meer talen, waaronder Nederlands, toegevoegd.

De hoop is dat genoeg mensen enthousiast worden en iets voor willen betalen voor nieuwe tours. Reacties van deelnemers van de afgelopen twee weken zien er hoopvol uit, ongeacht of men Israël al eerder heeft bezocht. Alle tours worden gegeven door officiële gelicenseerde gidsen.

De huidige tours starten om 21.00 Nederlandse tijd.

Op www.amazingjerusalem.comis alle informatie over de tours te vinden.

Via een online enquête kunnen bezoekers aangeven over welke onderwerpen ze een nieuwe toer wensen.

ITA Travel & Tourism Ltd.
Rothschild Boulevard
59 6578506 Tel Aviv, Israel
www.booqify.com
info@booqify.com
Office +972 (0)77 534 30 39
Mobile +972 (0)54 - 312 12 20
Netherlands: +31 (0)20 - 21 70 849


*******************************
ENGLISH:

Online tours in the Holy Land

Thousands of tour guides in Israel have been unemployed since the beginning of March. They don't have many alternatives because over 25% of the population is currently without a job. Some tour guides are trying and looking for an alternative and are experimenting with online tours. These are live tours and last 1 hour after which there is an opportunity for questions.

To get een impression of what to expect you can watch a hort video on Youtube. Don't forget to subscribe.Currently there are tours to Jerusalem, Jaffa, Masada and the holy sites around the Sea of Galilee.

The tours are currently free and in English as a large audience is needed. More languages, including Dutch, will be added soon.

The guides hope that enough people will get excited and want to pay for new tours. Feedback from participants from the last 2 weeks looks very promising, both from people who already visited Israel and those who never did. All tours are conducted by officially licensed guides.

Current tours start at 21:00 Dutch time.

All information about the tours can be found at www.amazingjerusalem.com.

Via an online survey visitors can indicate on which subjects they want a new tour.

ITA Travel & Tourism Ltd.
Rothschild Boulevard 59
6578506 Tel Aviv, Israel
www.booqify.com

info@booqify.com
Office +972 (0)77 534 30 39
Mobile +972 (0)54 - 312 12 20
Netherlands: +31 (0)20 - 21 70 849