De Palestijnse president Mahmoud Abbas (AP/Alaa Badarneh)

Nederlands + English

Omstreden PA-president zegt dat het annuleren van veiligheidscoördinatie met Israël, terroristen vrij spel geven in door de PA gecontroleerde gebieden, een optie is die hij overweegt.

Door Lauren Marcus, World Israel News

De president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, liet in een recent interview doorschemeren dat hij een gewelddadige Palestijnse opstand tegen Israël zou kunnen steunen, nu de in opspraak geraakte tachtigjarige leider de steun van zijn kiezers blijft verliezen en terreurgroepen aan populariteit winnen onder het Palestijnse publiek.

In een gesprek met de Saoedi-Arabische tv-zender Al-Arabiya zei Abbas dat het afsnijden van de veiligheidscoördinatie van de PA met Israël, waarbij de PA samenwerkt met Israël bij terreurarrestaties en groepen als Lion’s Den hard aanpakt, een optie was.

“Ik steun het Palestijnse militaire verzet [op dit moment] niet, maar dat kan veranderen,” zei Abbas tegen de krant. “Het kan morgen zijn, overmorgen of een ander tijdstip. Alles verandert.”

“De [veiligheids]overeenkomsten met Israël bestaan, maar we kunnen ze op elk moment opzeggen,” voegde Abbas eraan toe.

“Veiligheidscoördinatie met Israël betekent het bestrijden van terrorisme. Wij zijn tegen terrorisme en geweld. Als Israël doorgaat met zijn acties – zullen wij de veiligheidscoördinatie opzeggen.”

Abbas’ opmerkingen kunnen een poging zijn om een beroep te doen op de Palestijnen die gedesillusioneerd zijn over zijn 17-jarig bewind, waardoor hij abrupt nationale verkiezingen heeft geannuleerd, waarin hij naar verwachting zou verliezen.

Opiniepeilingen hebben consequent aangetoond dat Abbas zeer impopulair is onder zijn kiezers en dat de meerderheid van de inwoners van de door de PA gecontroleerde gebieden in Judea en Samaria liever door Hamas zou worden geregeerd. De meeste Palestijnen vinden dat hij zijn functie moet neerleggen.

Als reactie op een dodelijke golf van terreur die uitgaat van door de PA gecontroleerde gebieden in Judea en Samaria vanaf maart 2022, lanceerde de IDF Operatie Break the Wave. In het kader van de antiterreuroperatie hebben Israëlische veiligheidstroepen terroristen gearresteerd in steden als Jenin, die voorheen de facto verboden terrein waren voor de IDF. Sinds het begin van de antiterreurcampagne zijn ongeveer 2000 Palestijnen gearresteerd.

De bijna nachtelijke anti-terreur invallen in door de PA gecontroleerde steden heeft de wrok tegen Abbas versterkt, omdat zijn coördinatie met Israël door sommige Palestijnen als verraad wordt gezien.

 

ENGLISH

Embattled PA president says cancelling security coordination with Israel and giving terrorists free rein in PA-controlled areas is an option he’s considering.

By Lauren Marcus, World Israel News

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas hinted in a recent interview that he could support a violent Palestinian uprising against Israel, as the embattled octogenarian leader continues to lose support from his constituents and terror groups rise in popularity among the Palestinian public.

Speaking to Saudi Arabian TV Channel Al-Arabiya, Abbas said that cutting off the PA’s security coordination with Israel, which sees the PA partner with Israel on terror arrests and clamp down on groups like Lion’s Den, was an option.

“I don’t support the Palestinian military resistance [at the moment], but that could change,” Abbas told the outlet. “It could be tomorrow, the day after tomorrow or any other time. Everything changes.”

“The [security] agreements with Israel exist, but we can cancel them at any moment,” Abbas added.

“Security coordination with Israel means fighting terrorism. We are against terrorism and violence. If Israel continues with its actions – we will cancel security coordination.”

Abbas’ comments may be an attempt to appeal to Palestinians disillusioned with his 17-year-long rule, which has seen him abruptly cancel national elections in which he was expected to lose.

Polls have consistently found that Abbas is wildly unpopular among his constituents and that the majority of those living in PA-controlled areas in Judea and Samaria would prefer to be governed by Hamas. Most Palestinians believe that he should resign from his position.

In response to a deadly wave of terror emanating from PA-controlled areas in Judea and Samaria starting in March 2022, the IDF launched Operation Break the Wave. The anti-terror effort has seen Israeli security forces arrest terrorists in cities including Jenin, which were previously de facto off-limits to the IDF. Around 2,000 Palestinians have been arrested since the beginning of the counter-terror campaign.

Near nightly anti-terror raids in PA-controlled cities has strengthened the resentment brewing against Abbas, because his coordination with Israel is seen as a betrayal by some Palestinians.