Khaled Mansour (R) en Tayseer Jabari, de twee geëlimineerde commandanten. (Majdi Fathi/TP
S
Khaled Mansour (R) and Tayseer Jabari, the two eliminated commanders. (Majdi Fathi/TPS

Nederlands + English

De Islamitische Jihad heeft honderden raketten afgevuurd op Israëlische steden en dorpen, en de meerderheid van de raketten, ongeveer 95%, werd onderschept door het Iron Dome afweersysteem.

Door Aryeh Savir, TPS

De IDF heeft met succes de hoofdcommandanten van de Islamitische Jihad in de Gazastrook uitgeschakeld, een belangrijke prestatie van Operatie Breaking Dawn, terwijl de terreurorganisatie doorging met haar aanvallen op Israëlische steden, waaronder Tel Aviv en het gebied rond Jeruzalem.

Zaterdagnacht schakelde het IDF Khaled Mansour uit, de commandant van de zuidelijke Gaza-divisie van de Islamitische Jihad, die verantwoordelijk is voor tientallen terreuraanslagen tegen Israëlische burgers en soldaten.

Op vrijdag schakelde het IDF de commandant van de Islamitische Jihad in het noorden van Gaza Tayseer Jabari uit, die verantwoordelijk was voor meerdere terreuraanslagen tegen Israëlische burgers.

Daarmee schakelde het IDF de twee hoogste islamitische Jihad-commandanten in Gaza uit.

Hitab Amasi, commandant van de Rafah-brigade, en Ziad Madalal, een lid van de leiding van de Islamitische Jihad en rechterhand van Mansour, werden ook gedood in Israëlische aanvallen.

De IDF heeft gerichte aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Tientallen terroristen werden gedood in de Israëlische aanvallen, en er zijn meldingen van enkele burgers die ook werden geraakt.

De Islamitische Jihad heeft honderden raketten afgevuurd op Israëlische steden en dorpen, en het merendeel van de op Israël afgevuurde raketten, ongeveer 95%, werd onderschept door de Iron Dome-verdedigingsbatterijen die overal in Israël zijn opgesteld.

Tientallen Israëli’s werden door medische noodteams behandeld voor lichte verwondingen die zij opliepen toen zij naar een schuilplaats renden en voor shock.

Een groot aantal raketten viel in de Gazastrook, waarvan één in het hart van Jabalya en doodde verscheidene Gazanen, waaronder vier kinderen, in de buurt van een moskee.

In gerelateerd nieuws hebben IDF-troepen zaterdagavond in Judea en Samaria geopereerd en 20 Islamitische Jihad-terroristen gearresteerd.

 

ENGLISH

The Islamic Jihad has fired hundreds of rockets at Israeli cities and towns, and the majority of the rockets, about 95%, were intercepted by the Iron dome defense system.

By Aryeh Savir, TPS

The IDF has successfully eliminated the Islamic Jihad’s senior commanders in the Gaza Strip, a major achievement of Operation Breaking Dawn, as the terror organization continued its attacks on Israeli cities, including Tel Aviv and the Jerusalem area.

On Saturday night, the IDF eliminated Khaled Mansour, the commander of the Islamic Jihad’s Southern Gaza Division, responsible for dozens of terrorist attacks against Israeli civilians and soldiers.

On Friday, the IDF eliminated the commander of the Islamic Jihad in northern Gaza Tayseer Jabari, who was responsible for multiple terrorist attacks against Israeli civilians.

In doing so, the IDF took out the two highest-ranking Islamic Jihad commanders in Gaza.

Hitab Amasi, commander of the Rafah Brigade, and Ziad Madalal, a member of the Islamic Jihad leadership and Mansour’s right-hand man, were also killed in Israeli strikes.

The IDF has been conducting pin-point attacks in the Gaza Strip. Dozens of terrorists were killed in the Israeli strikes, and there are reports of some civilians who were hit as well.

The Islamic Jihad has fired hundreds of rockets at Israeli cities and towns, and the majority of the rockets fired at Israel, about 95%, were intercepted by the Iron dome defense batteries deployed across Israel.

Dozens of Israeli were treated by emergency medical teams for light injuries incurred while running for shelter and for shock.

A high number of rockets fell inside the Gaza Strip, one of which fell in the heart of Jabalya and killed several Gazans, including four children, near a mosque.

In related news, IDF troops operated in Judea and Samaria on Saturday night and arrested 20 Islamic Jihad terrorists.