Nederlands (4:3)
Op 27 juni 1976 dwongen Arabische en Duitse terroristen een toestel van Air France op weg naar Parijs van zijn koers af te wijken. Het vliegtuig dat veel Israëlische passagiers aan boord had, landde uiteindelijk in Oeganda, waar de beruchte dictator Idi Amin een waar schrikbewind voerde. De kapers scheidden Joodse en niet-Joodse passagiers van elkaar. In Israël drong het besef door dat snelle actie geboden was. Israëlische commandos kregen de opdracht de kapers ter plekke te overmeesteren en de passagiers te bevrijden.

English (4:3)
On June 27, 1976, Arab and German terrorists forced an Air France plane on its way to Paris to deviate from its course. The plane, which had many Israeli passengers on board, eventually landed in Uganda, where the notorious dictator Idi Amin was waging a veritable reign of terror. The hijackers separated Jewish and non-Jewish passengers. In Israel, the realization dawned that quick action was needed. Israeli commandos were ordered to overpower the hijackers on the spot and free the passengers.