De schade aan een huis en de omgeving door een raket afdevuurd vanuit de Gazastrook op een moshav nabij de grens met de Gazastrook op 7 augustus 2022.
The damage caused to a house and the surrounding from a rocket fired from the Gaza Strip into a moshav near the border with the Gaza Strip on August 7, 2022.

Nederlands + English

Meer dan 100 Israëlische eigendommen zijn in de afgelopen twee dagen beschadigd door raketten die door de terreurorganisatie islamitische Jihad vanuit de Gazastrook werden afgevuurd, meldde de belastingdienst zondag.

Door Aryeh Savir, Tazpit News Agency

Onmiddellijk na de lancering van Operation Breaking Dawn op vrijdagmiddag, bereidde de belastingdienst zich voor om te reageren op burgers wier eigendommen werden beschadigd als gevolg van de raketaanvallen.

Terroristen in Gaza hebben raketten gelanceerd op Israëlische steden en dorpen, waaronder Tel Aviv en het gebied rond Jeruzalem. Hoewel de Iron Dome-afweerraketten 95% van de raketten met succes hebben onderschept, zijn er toch enkele in Israël neergekomen en hebbenaan huizen, fabrieken en auto’s schade toegebracht.

Medewerkers van het compensatiefonds van de belastingdienst bezochten de plaatsen die door de aanvallen waren getroffen en verleenden de nodige eerste hulp aan burgers wier huizen of eigendommen waren beschadigd. Taxateurs en ingenieurs hebben de schade beoordeeld.

Tot dusver heeft het meldpunt ongeveer 100 meldingen van schade aan eigendommen ontvangen. Het Compensatiefonds voor de onroerende voorheffing schat dat er nog ongeveer 50 gevallen van schade zijn die nog niet zijn gemeld omdat de bewoners hun huizen niet hebben verlaten.

 

ENGLISH

Over 100 Israeli properties have been damaged in the past two days by rockets fired by the Islamic Jihad terror organization from the Gaza Strip, the Tax Authority reported Sunday.

By Aryeh Savir, Tazpit News Agency

Immediately after the launch of Operation Breaking Dawn on Friday afternoon, the Tax Authority prepared to respond to citizens whose property was damaged as a result of the rocket attacks.

Terrorists in Gaza have launched over 600 rockets at Israeli cities and towns, including at Tel Aviv and the Jerusalem area. While the Iron Dome defense batteries have been successful in intercepting 95% of the rockets, some exploded in Israel and caused damage to homes, factories, and cars.

Tax Authority employees of the compensation fund visited the sites hit by the attacks and provided the necessary initial assistance to citizens whose homes or property were damaged. Appraisers and engineers assessed the damages.

So far, the hotline has received about 100 reports of damage to property. The property tax compensation fund estimates that there are still about 50 cases of damage that have not yet been reported due to the absence of residents from their homes.