Nieuwe immigranten uit de VS en Canada arriveren in Israël op 16 augustus 2023 (YouTube)
New immigrants from the US and Canada arrive in Israel on August 16, 2023 (YouTube)

Nederlands + English

De families en jonge Olim die naar Israël komen zijn een levend voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde.”

Door World Israel News

Ongeveer 215 nieuwe immigranten uit de VS en Canada landden woensdag op Ben Gurion Airport, waaronder velen die ervoor gekozen hebben om “Lone Soldiers” te worden.

De rest van de groep, die aankwam met de 64e door Nefesh B’Nefesh gecharterde vlucht, bestond uit 22 gezinnen, 15 alleenstaanden, 17 gepensioneerden en verschillende beroepsmensen, waaronder 7 artsen.

In een nieuwe stap, terwijl ze nog aan boord waren, voltooiden de nieuwe olim hun immigratieprocedure met het invullen van relevant papierwerk en het ontvangen van hun immigratiecertificaten, of teudot oleh. Deze stap is een uitbreiding van het proefinitiatief van afgelopen zomer, dat tot doel had om het Aliyah-proces te stroomlijnen.

Minister van Aliyah en Integratie, Ofir Sofer, verwelkomde de nieuwe olim.

“Het was mij een waar genoegen om deze nieuwe olim bij hun aankomst in Israël te verwelkomen. Het is vooral opwindend om te zien hoe gezinnen met kinderen en jonge volwassenen de Zionistische droom omarmen om Aliyah te maken,” zei hij, eraan toevoegend dat hij eraan werkt om de immigratie vanuit de V.S. te verhogen.

De jongste was net 4 maanden oud, terwijl de oudste, Carol Ginsberg, 77 was.

Ginsberg had een emotioneel weerzien met haar dochter Laura, een immigrant van de eerste Nefesh B’Nefesh vlucht in 2002. “21 jaar geleden … dachten we dat het gek was. Toch steunden we [Laura] in de wetenschap dat het haar droom was,” zei Ginsberg.

Voorzitter van het Joods Agentschap voor Israël, generaal-majoor (res.) Doron Almog zei dat de nieuwe olim
“de vervulling van de Zionistische droom en de versterking van de staat Israël – ‘Het enige en echt wonder’ – kracht bijzetten.”

“De families en jonge Olim die naar Israël komen, zijn een levend voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde. We verwelkomen hen met een liefdevolle, warme knuffel. Het Joodse Agentschap zal blijven samenwerken met zijn partners om Aliyah naar Israël en voor een optimale, kwalitatieve opneming aan te moedigen.”

 

******************************************

ENGLISH

The families and young Olim that are coming to Israel are a live example of unconditional love.”

By World Israel News

Some 215 new immigrants from the U.S. and Canada touched down at Ben Gurion Airport on Wednesday, including many who have opted to become lone soldiers.

The rest of the group, which arrived on the 64th Nefesh B’Nefesh chartered flight, included 22 families, 15 singles, 17 retirees, and several professionals, including 7 doctors.

In an innovative move, while still onboard, the new olim finalized their immigration processing by filling out relevant paperwork and receiving their immigration certificates, or teudot oleh. The move marks an expansion from last summer’s pilot initiative, which aims to streamline the Aliyah process.

Minister of Aliyah and Integration, Ofir Sofer, welcomed the new olim.

“It was my absolute joy to welcome these new olim upon their arrival in Israel. It is especially exciting to see families with kids and young adults embrace the Zionist dream of making Aliyah,” he said, adding that he was working to increase immigration from the U.S.

The youngest was just 4 months old, while the oldest, Carol Ginsberg, was 77.

Ginsberg had an emotional reunion with her daughter, Laura, an immigrant from the first Nefesh B’Nefesh flight in 2002. “21 years ago … we thought it was crazy. Nevertheless, we supported [Laura] knowing it was her dream,” Ginsberg said.

Chairman of The Jewish Agency for Israel,Major General (res.) Doron Almog said that the new olim were
“empowering the fulfillment of the Zionist dream and strengthening the state of Israel – ‘The one and only miracle.’”

“The families and young Olim that are coming to Israel are a live example of unconditional love. We are welcoming them with a loving warm hug. The Jewish Agency will continue working cooperatively with its partners to encourage Aliyah to Israel and for optimal, qualitative absorption.”