Brandweerlieden proberen een brand te blussen die is ontstaan nadat een vanuit Libanon afgevuurde raket de Israëlische stad Shlomi heeft geraakt, 6 april 2023. 
Firefighters try to extinguish a fire caused after a rocket fired from Lebanon hit near the Israeli town of Shlomi, April 6, 2023.
(Photo: Fadi Amun/Flash90)

Nederlands + English

In het noorden van Israël klonken donderdagmiddag laat – de eerste dag van Pesach – luchtalarmsirenes toen de Israel Defense Forces meldden dat 34 raketten vanuit Libanon op Israël waren afgevuurd, waarvan er 25 werden onderschept door Iron Dome luchtverdedigingssystemen.

Door: Allisrael News

Vijf raketten landden op Israëlisch grondgebied en veroorzaakten schade, en ten minste één persoon raakte gewond door granaatscherven, aldus lokale media. De IDF heeft nog niet alle gegevens over de andere raketten vrijgegeven, terwijl video’s op sociale media beelden toonden van de Iron Dome onderscheppingen.

Als gevolg van het spervuur van raketaanvallen braken een aantal branden uit in de noordelijke regio en de Israëlische brandweer en reddingsdiensten zijn bezig aan het blussen.

Het luchtruim in het noorden van Israël is momenteel gesloten voor alle civiele vluchten totdat de situatie onder controle is.

De laatste belangrijke raketaanval op Israël vanuit Libanon was in 2021, toen Hezbollah 19 raketten afvuurde op de noordelijke regio van Israël. De laatste grote raketbeschietingen waren tijdens de tweede Libanonoorlog in 2006.

De raketaanvallen komen slechts één dag nadat raketten werden gelanceerd op de zuidgrens van Israël door terreurgroepen in de Gazastrook, als vergelding op confrontaties tussen de Israëlische politie en Palestijnen bij de Al Aqsa-moskee dinsdagavond. Sinds dat incident maken de Israëlische veiligheidsdiensten zich zorgen over een escalatie van het geweld.

De Israëlische luchtmacht heeft woensdag ook verschillende plaatsen in Gaza onder vuur genomen als reactie op de raketten die gisterochtend vroeg vanuit Gaza zijn afgevuurd.

Tot op heden heeft geen enkele groepering de verantwoordelijkheid opgeëist, maar Hezbollah in Libanon heeft gisteren aangegeven bereid te zijn samen met Palestijnse terreurgroepen deel te nemen aan het conflict tegen Israël.

Er waren verspreide berichten in Libanese sociale media die beweerden dat de aanvallen van vandaag een vergeldingsreactie waren op het doden van twee Hezbollah-leden door Israëlische luchtaanvallen in Syrië eerder deze week.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu vergadert met de hoogste defensie functionarissen om maatregelen te coördineren.

******************************

ENGLISH

Air raid sirens sounded across northern Israel late Thursday afternoon – the first day of Passover – as Israel Defense Forces reported that 34 rockets were fired into Israel from Lebanon, with 25 of them being intercepted by Iron Dome air defense systems.

By: Allisrael News

Five rockets allegedly landed in Israeli territory causing damage, and at least one person was injured from shrapnel, according to local media sites. The IDF has not yet released all the data regarding the other rockets, while videos on social media showed footage of the Iron Dome interceptions.

As a result of the barrage of rocket attacks, a number of fires broke out in the northern region and Israel Fire and Rescue services are reportedly working to extinguish them.

The airspace in northern Israel is currently closed to all civilian flights until the situation is under control.

The last significant rocket attack on Israel from Lebanon was in 2021, when Hezbollah fired 19 rockets into Israel’s northern region. The last major rocket barrage was during the second Lebanon war in 2006.

The rocket attacks come just one day after rockets were launched at Israel’s southern border by terror groups in the Gaza Strip, reportedly in response to clashes between Israel Police and Palestinians at Al Aqsa Mosque Tuesday night. Since that incident, Israeli security forces have been concerned about an escalation of violence.

The Israeli Air Force also struck several sites in Gaza on Wednesday in response to the rockets fired from the Strip early yesterday morning.

No group has claimed responsibility as of this report, but Hezbollah in Lebanon indicated yesterday that it was willing to take part with Palestinian terror groups in the conflict against Israel.

There were scattered reports in Lebanese social media claiming today’s attacks were in retaliatory response to the killing of two Hezbollah members by Israeli air strikes in Syria earlier this week.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is meeting with senior defense officials to coordinate response.