De gekozen premier Benjamin Netanyahu en de leider van Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir
Prime Minister-elect Benjamin Netanyahu and Otzma Yehudit leader Itamar Ben-Gvir
File photo: Liron Moldovan, Oren Ben Hakoon

Nederlands + English

Likud en Otzma Yehudit ondertekenen de overeenkomst waarbij Itamar Ben-Gvir de nieuw gecreëerde positie van minister van nationale zaken krijgt.

De gekozen premier Benjamin Netanyahu en de uiterst rechtse Otzma Yehudit-leider Itamar Ben-Gvir hebben vrijdag een regeerakkoord ondertekend, nadat de onderhandelingen een week vertraging hadden opgelopen door onenigheid over de ministeriële functies.

Ben-Gvir zal worden benoemd tot minister van Nationale Zaken, een post die een versie is van de portefeuille Openbare Zaken met een uitgebreide bevoegdheid die ook de afdeling Vastgoedhandhaving en de afdeling Grenspolitie Judea en Samaria omvat.

Daarnaast zal de partij van Ben-Gvir worden belast met het ministerie van Negev en Galilea – dat nu zal worden losgekoppeld van het ministerie van Sociale Buitenwijken – en het ministerie van Erfgoed. Otzma Yehudit MK Amichai Eliyahu zal dit laatste ministerie voorzitten, terwijl het Negev en Galilee ministerie zal worden geleid door Yitzhak Wasserlauf, de plaatsvervangend leider van de fractie.

“We hebben een belangrijke stap gezet om een volledig rechtse regering te vormen,” zei de Otzma Yehudit-leider na de ondertekening. “Ik ben blij dat de overeenkomst ons in staat stelt onze verkiezingsbeloften te realiseren: voor de veiligheid en versterking van de Negev, de Galilea en de buitenwijken.”

 

ENGLISH

Likud and Otzma Yehudit sign agreement giving Itamar Ben-Gvir the newly created position of national affairs minister.

Prime Minister-elect Benjamin Netanyahu and far-right Otzma Yehudit leader Itamar Ben-Gvir signed a coalition agreement Friday after a week-long delay in negotiations due to disagreements over ministerial roles.

Ben-Gvir will be appointed national affairs minister, a post that is a version a version of the public affairs portfolio with an expanded purview that also includes the Real Estate Enforcement division and the Judea and Samaria Border Police division.

Additionally, Ben-Gvir’s party will be tasked with Negev and Galilee ministry – which will now be decoupled from the Social Periphery Ministry – and the Heritage Ministry. Otzma Yehudit MK Amichai Eliyahu will preside over the latter, while the Negev and Galilee Ministry will be headed Yitzhak Wasserlauf, the faction’s deputy leader.

“We took an important step to establish a full right-wing government,” the Otzma Yehudit leader said after the signing. “I am happy that the agreement allows us to realize our election promises: for the security and strengthening of the Negev, the Galilee and the periphery.”