Een Israëlische bus kwam onder vuur te liggen vanuit het Arabische dorp Silwad terwijl hij reed
op Route 60 in Judea en Samaria. (Kogelgaten omcirkeld in rood.) Met dank aan: Israëlische Hatzalah
An Israeli bus came under fire from the Arab village of Silwad while traveling
on Route 60 in Judea and Samaria. (Bullet holes circled in red.) Courtesy: Israeli Hatzalah

Nederlands + English

Israëlische autoriteiten verijdelden eerder op zaterdag een potentiële aanslag toen ze bij een checkpoint drie Palestijnse vrouwen arresteerden die in het bezit waren van een geïmproviseerd machinepistool en een zelfmoordbriefje.

Door JNS

Vermoedelijke Palestijnse terroristen schoten zaterdagavond op een overvolle Israëlische bus in Judea en Samaria, volgens de IDF, kort na een ander incident waarbij drie Arabische vrouwen in het bezit van een machinepistool en een zelfmoordbriefje werden gearresteerd bij een controlepost.

De bus reed over de noord-zuid Route 60 snelweg toen de bus werd beschoten vanuit het Palestijnse dorp Silwad, dat in de buurt ligt van de Joodse gemeenschap Ofra, zei de IDF in een verklaring.

Er werden geen slachtoffers gemeld en er werd een klopjacht gestart om de daders aan te houden, voegde het leger eraan toe.

“Op de weg naar beneden van Ofra reed ik met een snelheid van 80 km/u (50 mph) en plotseling hoorde ik een tak, tak, tak. Ik zei tegen de mensen dat ze moesten gaan liggen, ik dacht dat het een steen was,” vertelde de buschauffeur, alleen geïdentificeerd als N., zondagochtend aan Channel 12.

“Godzijdank heb ik een kogelvrije bus. De politie en soldaten zijn gekomen. Ik was een beetje bang,” zei hij.

Minstens acht kogels raakten de bus, volgens een verklaring van de regionale raad van Binyamin.

“We zien al een tijdje een escalatie en een verlies van ontmoediging,” zei Israel Gantz, hoofd van de Raad. “Vanavond is er een zeer groot wonder gebeurd. Wij eisen onmiddellijke en diepgaande maatregelen om het terrorisme uit te roeien en de afschrikking te herstellen.”

Ondertussen verijdelden Israëlische autoriteiten eerder op de avond een potentiële aanslag toen ze drie Palestijnse vrouwen arresteerden die argwaan wekten bij het Eliyahu checkpoint in Samaria.

Een geïmproviseerd machinepistool, bekend als een “Carlo”, en een zelfmoordbrief werdenin hun auto gevonden.

Lokale media meldden dat in het briefje hun wens stond om te sterven tijdens het uitvoeren van een terreuraanslag tegen Israëliërs.

 

ENGLISH

Israeli authorities earlier on Saturday foiled a potential attack when they arrested at a checkpoint three Palestinian women in possession of a makeshift submachine gun and a suicide note.

By JNS

Suspected Palestinian terrorists fired on a crowded Israeli bus in Judea and Samaria on Saturday night, according to the IDF, shortly after another incident in which three Arab women in possession of a submachine gun and a suicide note were arrested at a checkpoint.

The bus was traveling along the north-south Route 60 highway when it was fired upon from the Palestinian village of Silwad, which is located near the Jewish community of Ofra, the IDF said in a statement.

No casualties were reported and a manhunt was launched to apprehend the perpetrators, the military added.

“On the way down from Ofra I was driving at a speed of 80 km/h (50 mph) and suddenly I heard a tak, tak, tak. I told people to ‘get down,’ I thought it was a stone,” the bus driver, identified only as N., told Channel 12 on Sunday morning.

“Thank God I have a bulletproof bus. The police and soldiers arrived. I was a little scared,” he said.

At least eight bullets hit the bus, according to a statement by the Binyamin Regional Council.

“We have been seeing an escalation and a loss of deterrence for some time,” said Israel Gantz, head of the Council. “A very great miracle happened tonight. We demand immediate and deep actions to eradicate terrorism and restore deterrence on the ground.”

Meanwhile, Israeli authorities earlier in the evening foiled a potential attack when they arrested three Palestinian women who aroused suspicion at the Eliyahu checkpoint in Samaria.

A makeshift submachine gun, known as a “Carlo,” and a suicide note were reportedly found in their car.

Local media reported that the note outlined their desire to die while carrying out a terror attack against Israelis.