De resultaten van een recente opiniepeiling geven aan dat de meeste Palestijnen meer geïnteresseerd zijn in het doden van Joden dan in het sluiten van vrede met hen. Een meerderheid van de Palestijnen ziet terroristische groeperingen en het vermoorden van Joden — niet de bouw van scholen en ziekenhuizen — als hun meest trotse prestatie van de afgelopen zeven decennia. Afgebeeld: Palestijnse terroristen in Jenin op 8 maart 2023, bij de begrafenis van medeterroristen die de dag ervoor werden gedood toen ze Israëlische soldaten aanvielen. (Foto door Jaafar Ashtiyeh/AFP via Getty Images)

Nederlands + English

De regering Biden heeft haar inspanningen hervat om de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen nieuw leven in te blazen

Door Gatestone Institute – Bassam Tawil

Op 19 juni arriveerde de Amerikaanse Assistent Staatssecretaris voor Nabije Oosten Zaken Barbara Leaf in Ramallah, de feitelijke hoofdstad van de Palestijnse Autoriteit (PA), en had een ontmoeting met Hussein al-Sheikh, een hoge Palestijnse functionaris die secretaris-generaal is van het Uitvoerend Comité van de PLO.

“Mevrouw Barbara uitte de bezorgdheid van de Amerikaanse regering over de veiligheidssituatie [op de Westelijke Jordaanoever], sprak over de inspanningen van de VS en de intensieve contacten die worden onderhouden om de situatie te kalmeren, en riep de twee partijen op om terug te keren naar het onderhandelingstraject,” zei al-Sheikh na de ontmoeting.

Aan de vooravond van Leafs aankomst in Ramallah toonde een meerderheid van de Palestijnen echter opnieuw een overweldigende voorkeur voor terreur tegen Israël en de Joden. Ze spraken zich ook uit tegen het idee van een “tweestatenoplossing”, dat vaak door de regering Biden naar voren wordt geschoven.

De standpunten van de Palestijnen werden onthuld in een opiniepeiling die werd uitgevoerd door het in Ramallah gevestigde Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) op de 75e verjaardag van de “Nakba” (“Catastrofe”, de term die door de Palestijnen wordt gebruikt om de oprichting van de staat Israël in 1948 te beschrijven, toen Arabische legers een oorlog begonnen – en vervolgens verloren – om te voorkomen dat de Joden hun eigen staat zouden hebben).

De resultaten van de peiling, die werd uitgevoerd tussen 7 en 11 juni, laten zien dat de regering Biden en al diegenen die blijven praten over het weer op gang brengen van het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen in een illusie leven. De resultaten van de peiling geven aan dat de meeste Palestijnen meer geïnteresseerd zijn in het doden van Joden dan in het sluiten van vrede met hen. De resultaten laten bovendien zien dat de meeste Palestijnen een opvolger willen voor hun huidige leider, PA-president Mahmoud Abbas, die banden heeft met terreur.

Volgens de poll gelooft het grootste percentage Palestijnen (24%) dat de opkomst van extremistische islamitische terreurgroepen zoals Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) “het meest positieve of het beste was dat het Palestijnse volk is overkomen sinds de Nakba.” Nog eens 21% zei dat het uitbreken van de twee Palestijnse opstanden, of intifada’s, in 1987 en 2000, waarbij meer dan duizend Joden werden vermoord en duizenden anderen gewond raakten in terreuraanslagen, het meest positieve was dat het Palestijnse volk is overkomen sinds 1948. En 9% zei dat het de oprichting van Fatah en de start van “de gewapende strijd” was. Dit betekent dat een meerderheid van de Palestijnen terroristische groeperingen en het vermoorden van Joden — niet de bouw van scholen en ziekenhuizen — ziet als hun meest trotse prestatie van de afgelopen zeven decennia.

Meer dan de helft van de Palestijnen, zo blijkt uit de peiling, verkiest een “gewapende strijd” (terrorisme) tegen Israël boven onderhandelingen met Israël.

De steun van het Palestijnse publiek voor verschillende terreurgroepen die actief zijn op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook is niet verrassend. Het enige dat het Palestijnse publiek lijkt te verontrusten, is de mogelijkheid dat de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas achter de terreurgroepen aangaan.

Meer dan 71% van de Palestijnen zegt voorstander te zijn van de vorming van gewapende groepen zoals de Lions’ Den en het Jenin Bataljon, zo blijkt uit de resultaten van de peiling. Het is vermeldenswaard dat deze gewapende groepen het afgelopen jaar betrokken waren bij een groot aantal terreuraanslagen tegen Israëlische soldaten en burgers. The Lion’s Den, gevestigd in Nablus, en het Jenin Bataljon, gevestigd in het vluchtelingenkamp van Jenin, hebben de noordelijke delen van de Westelijke Jordaanoever veranderd in een broeinest van terrorisme. De gewapende terroristen van deze groepen worden door Palestijnen regelmatig geprezen als helden en martelaren.

Deze heldenverering is blijkbaar de reden waarom 80% van de Palestijnen zegt tegen de overgave van de leden van de gewapende groepen en hun wapens aan de PA te zijn. De Palestijnen willen dat de schutters op straat blijven en doorgaan met hun terreuraanvallen op Joden. De overgrote meerderheid (86%) zegt dat de PA niet het recht heeft om leden van deze terreurgroepen te arresteren om te voorkomen dat ze aanvallen tegen Israël uitvoeren. Dit standpunt lijkt één van de redenen te zijn waarom Abbas aarzelt om zijn veiligheidstroepen opdracht te geven om hard op te treden tegen deze terreurgroepen en hun wapens in beslag te nemen. Abbas is zich ongetwijfeld bewust van de wijdverspreide steun die de terroristen genieten onder het Palestijnse volk. Hij weet ongetwijfeld dat als hij tegen de terroristen ingaat, hij door zijn volk zal worden aangeklaagd als een verrader en een Israëlische collaborateur. Abbas en de Palestijnse Autoriteit worden al zwaar bekritiseerd omdat ze de veiligheid coördineren met Israëlische veiligheidstroepen op de Westelijke Jordaanoever.

Eerder dit jaar beweerde CNN’s Christiane Amanpour op televisie dat “de laatste peilingen van Palestijnse zijde ook aantonen dat ze een vreedzame tweestatenoplossing willen”. De laatste peiling, net als de vorige, laat zien dat Amanpour loog tegen haar kijkers.

Volgens de laatste PSR peiling staat de steun voor het concept van de “twee staten oplossing” op 28% en de oppositie op 70%. Een peiling uitgevoerd door hetzelfde centrum drie maanden eerder toonde aan dat de steun voor de “twee-staten-oplossing” slechts 27% bedroeg, terwijl de oppositie 71% was.

Als het aankomt op het kiezen van hun leiders, toonden de Palestijnen opnieuw dat ze de voorkeur geven aan een kandidaat die Joden vermoordt en Israël wil vernietigen boven iemand die wordt gezien als overdreven gematigd tegenover Israël. De resultaten van de peiling toonden aan dat Marwan Barghouti en Ismail Haniyeh populairder zijn dan de 87-jarige Abbas en hem zouden verslaan als er vandaag presidentsverkiezingen voor de PA zouden worden gehouden. Waarom? Barghouti, een leider van de regerende Fatah-factie, zit vijf levenslange gevangenisstraffen uit voor zijn rol in een reeks terreuraanslagen tegen Israëliërs twee decennia geleden. Haniyeh is de leider van Hamas, een radicale islamistische groepering die niet gelooft in het bestaansrecht van Israël en die in haar handvest openlijk oproept tot de jihad (heilige oorlog) om Israël uit te roeien.

Onthullend is dat, terwijl de regering Biden Abbas en de Palestijnse Autoriteit blijft betrekken en haar topdiplomaten naar Ramallah stuurt om hen te ontmoeten, de overgrote meerderheid van de Palestijnen duidelijk het vertrouwen in hun leiders heeft verloren. Volgens de PSR-enquête wil 80% van het Palestijnse publiek dat Abbas aftreedt. Dit is een stijging van twee procent sinds de vorige peiling, die drie maanden eerder werd uitgevoerd. Ongeveer 31% van de Palestijnen vindt dat Hamas hen het best kan vertegenwoordigen en leiden, tegenover 21% die vindt dat Abbas’ Fatah-factie hen het best kan leiden. Drieënveertig procent vindt dat noch Hamas noch Fatah het verdient hen te vertegenwoordigen.

Terwijl de regering Biden vertrouwen lijkt te hebben in Abbas en zijn Palestijnse Autoriteit, gelooft 84% van de Palestijnen – met goede reden (hier,  hier en hier) – dat de PA-instellingen corrupt zijn. Bovendien blijkt uit de peiling dat 80% van de Palestijnen ontevreden is over de prestaties van Abbas.

De resultaten van de laatste Palestijnse opiniepeiling laten zien dat de regering Biden en de Europese Unie, door te geloven dat ze het idee van een “tweestatenoplossing” tussen Israël en de Palestijnen kunnen promoten, doorgaan met zelfbedrog. De Amerikanen en Europeanen lijken zich niets aan te trekken van de gevoelens van de Palestijnse straat en luisteren liever alleen naar wat hoge Palestijnse functionarissen hen achter gesloten deuren in Ramallah vertellen. De Palestijnse functionarissen geven een duidelijk verkeerd beeld van de situatie wanneer ze het hebben over de wens van de Palestijnen om vrede te bereiken en een Palestijnse staat naast Israël op te richten. Ze zeggen dat omdat ze hopen op een staat op de Westelijke Jordaanoever die ze dan kunnen gebruiken als lanceerbasis om Israël aan te vallen. Dit is precies wat de Palestijnen deden nadat Israël zich in 2005 terugtrok uit de Gazastrook en deze overdroeg aan de Palestijnse Autoriteit: ze begonnen vanuit de Gazastrook raketten af te vuren op Israël.

Opiniepeiling na opiniepeiling heeft aangetoond dat deze functionarissen – inclusief Mahmoud Abbas, nu in het 18e jaar van zijn vierjarige ambtstermijn – het vertrouwen van de meeste Palestijnen hebben verloren en al jaren niet de mening van de meerderheid van het Palestijnse publiek vertegenwoordigen.

Ambtenaren van de VS en de EU zouden zichzelf een grote dienst bewijzen door de realiteit te zien zoals die is: De meeste Palestijnen zijn tegen de “tweestatenoplossing” en zijn een groot voorstander van terrorisme. De meeste Palestijnen willen onweerlegbaar dat terroristen hen vertegenwoordigen en leiden.

De bevindingen van de peiling komen niet als een verrassing voor degenen die bekend zijn met de stemming onder het Palestijnse publiek. De radicalisering is het directe resultaat van tientallen jaren hersenspoeling en ophitsing tegen Israël die non-stop plaatsvindt in moskeeën, in de media, op scholen, op universiteitscampussen, in de sport, op zomerkampen en zelfs in kruiswoordraadsels. Palestijnen wordt voortdurend verteld door hun leiders – ten onrechte – dat, bijvoorbeeld, de Joden de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem “bestormen” en “ontheiligen met hun smerige voeten“; dat Israëlische Joden “de wereld willen beheersen” en dat Joden ratten naar de Oude Stad van Jeruzalem stuurden en wilde varkens de velden in om Arabieren uit hun huizen te verdrijven, hoewel het nog niet duidelijk is hoe de dieren werden getraind om te weten welke huizen van Arabieren zijn en welke van Joden.

De resultaten van de peiling tonen aan dat de Amerikanen en Europeanen hun tijd verspillen met hun pogingen om de Palestijnen te overtuigen om terug te keren naar de onderhandelingstafel met Israël.

Oefenen de EU of de regering Biden enige druk uit op Abbas en het Palestijnse leiderschap om de terreurgroepen hard aan te pakken en te stoppen met hun onophoudelijke ophitsing tegen Israël? Nee, in plaats daarvan stuurt de EU materiaal naar de Palestijnen om hen te helpen illegaal te bouwen op land waarover onderhandeld moet worden. De VS van hun kant doen niet alleen alsof het bestrijden van terrorisme moreel gelijkwaardig is aan het plegen van terrorisme, maar blijven ook, in weerwil van het Amerikaanse Congres, het “pay-to-slay”-“banenprogramma” van Mahmoud Abbas belonen met vervangbaar geld, waardoor de Palestijnen nog steeds gestimuleerd worden om Joden te vermoorden.

Bassam Tawil is een Arabische moslim uit het Midden-Oosten.

 

**************************************************

ENGLISH

The results of a recent public opinion poll indicate that most Palestinians are more interested in killing Jews than making peace with them. A majority of the Palestinians see terrorist groups and the murder of Jews — not the construction of schools and hospitals — as their proudest accomplishment over the past seven decades. Pictured: Palestinian terrorists in Jenin on March 8, 2023, at the funeral of fellow terrorists who were killed the previous day when they attacked Israeli soldiers. (Photo by Jaafar Ashtiyeh/AFP via Getty Images)

The Biden Administration has resumed its efforts to relaunch peace negotiations between Israel and the Palestinians.

By Gatestone Institute – Bassam Tawil

On June 19, US Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs Barbara Leaf arrived in Ramallah, the de facto capital of the Palestinian Authority (PA), and met with Hussein al-Sheikh, a senior Palestinian official who serves as Secretary-General of the PLO Executive Committee.

“Mrs. Barbara expressed the US administration’s concern about the security situation [in the West Bank], talked about the US efforts exerted and the intensive contacts that are being conducted to calm the situation, and called on the two parties to return to the negotiating track,” al-Sheikh said after the meeting.

On the eve of Leaf’s arrival in Ramallah, however, a majority of Palestinians again showed an overwhelming preference for terror against Israel and Jews. They also voiced opposition to the idea of a “two-state solution,” often floated by the Biden Administration.

The Palestinians’ views were disclosed in a public opinion poll conducted by the Ramallah-based Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) on the 75th anniversary of the “Nakba” (“Catastrophe,” the term used by Palestinians to describe the establishment of the State of Israel in 1948, when Arab armies initiated — then lost — a war to prevent the Jews from having their own state).

The findings of the poll, which was conducted between June 7 and 11, show that the Biden Administration and all those who continue to talk about reviving the peace process between Israel and the Palestinians are living under an illusion. The results of the poll indicate that most Palestinians are more interested in killing Jews than making peace with them. The results, in addition, show that most Palestinians want as a successor to their current leader, PA President Mahmoud Abbas, who has ties to terror.

According to the poll, the largest percentage of Palestinians (24%) believe that the rise of extremist Islamist terror groups such as Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) was “the most positive or the best thing that has happened to the Palestinian people since the Nakba.” Another 21% said that the eruption of the two Palestinian uprisings, or intifadas, in 1987 and 2000, during which more than a thousand Jews were murdered and thousands more wounded in terror attacks, was the most positive thing that has happened to the Palestinian people since 1948. And 9% said it was the establishment of Fatah and the launch of “the armed struggle.” This means that a majority of the Palestinians see terrorist groups and the murder of Jews — not the construction of schools and hospitals — as their proudest accomplishment over the past seven decades.

More than half of the Palestinians, the poll showed, prefer an “armed struggle” (terrorism) against Israel to negotiations with it.

The Palestinian public’s support for various terror groups operating in the West Bank and Gaza Strip is not surprising. The only thing that seems to disturb the Palestinian public is the possibility that Mahmoud Abbas’s Palestinian Authority security forces might go after the terror groups.

More than 71% of the Palestinians say they are in favor of forming armed groups such as the Lions’ Den and the Jenin Battalion, the results of the poll showed. It is worth noting that these armed groups have been involved in a large number of terror attacks against Israeli soldiers and civilians over the past year. The Lion’s Den, based in Nablus, and the Jenin Battalion, based in the Jenin Refugee Camp, have turned the northern parts of the West Bank into a hotbed of terrorism. The armed terrorists of these groups are regularly hailed by Palestinians as heroes and martyrs.

This hero-worship is apparently why 80% of the Palestinians say they are against the surrender of the armed groups’ members and their weapons to the PA. The Palestinians want the gunmen to remain on the streets and continue their terror attacks against Jews. The vast majority (86%) say that the PA does not have the right to arrest members of these terrors groups to prevent them from carrying out attacks against Israel. This view seems to be one of the reasons that Abbas is reluctant to order his security forces to crack down on these terror groups and confiscate their weapons. Abbas is undoubtedly aware of the widespread support the terrorists enjoy among the Palestinian people. He undoubtedly knows that if he goes against the terrorists, he will be denounced by his people as a traitor and Israeli collaborator. Abbas and the Palestinian Authority are already facing severe criticism for conducting security coordination with Israeli security forces in the West Bank.

Earlier this year, CNN’s Christiane Amanpour claimed on television that “the latest polls from the Palestinian side also show that they want a peaceful, two-state solution.” The latest poll, like previous ones, show that Amanpour lied to her viewers.

According to the latest PSR poll, support for the concept of the “two-state solution” stands at 28% and opposition stands at 70%. A poll conducted by the same center three months earlier showed that support for the “two-state solution” stood at only 27%, while opposition to it stood at 71%.

When it comes to choosing their leaders, Palestinians again showed that they prefer a candidate who killed Jews and wants to destroy Israel to anyone who is perceived as being overly moderate towards Israel. The results of the poll showed that Marwan Barghouti, and Ismail Haniyeh are more popular than the 87-year-old Abbas and would defeat him if PA presidential elections were held today. Why? Barghouti, a leader of the ruling Fatah faction, is serving five life terms in prison for his role in a series of terror attacks against Israelis two decades ago. Haniyeh is the leader of Hamas, a radical Islamist group that does not believe in Israel’s right to exist and whose charter openly calls for jihad (holy war) to eliminate Israel.

Revealingly, while the Biden administration continues to engage Abbas and the Palestinian Authority and send its top diplomats to meet with them in Ramallah, the vast majority of the Palestinians have evidently lost confidence in their leaders. According to the PSR poll, 80% of the Palestinian public wants Abbas to resign. This marks an increase of two percent since the previous poll conducted three months earlier. About 31% of the Palestinians say Hamas is most deserving of representing and leading them as opposed to 21% who think Abbas’s Fatah faction is the most deserving of leading them. Forty-three percent think neither Hamas nor Fatah deserves to represent them.

While the Biden administration seems to have confidence in Abbas and his Palestinian Authority, 84% of the Palestinians — with good reason (here,  here and here) — believe that PA institutions are corrupt. Moreover, the level of dissatisfaction with the performance of Abbas, the poll showed, stands at 80%.

The results of the latest Palestinian poll show that the Biden administration and the European Union, by believing that they can promote the idea of a “two-state solution” between Israel and the Palestinians, continue to engage in self-deception. The Americans and Europeans appear blithely oblivious to the sentiments of the Palestinian street and prefer to listen only to what senior Palestinian officials tell them behind closed doors in Ramallah. The Palestinian officials are clearly misrepresenting the situation when they talk about the Palestinians’ desire to achieve peace and establish a Palestinian state next to Israel. They are saying that because they are hoping to get a state in the West Bank which they could then use as a launching pad from which to attack Israel. This is exactly what the Palestinians did after Israel pulled out of the Gaza Strip in 2005 and handed it over to the Palestinian Authority: they started firing rockets from the Gaza Strip at Israel.

Poll after poll has shown that these officials — including Mahmoud Abbas, now in the 18th year of his four-year term in office — have lost the confidence of most of the Palestinians and for years have not represented the views of the majority of the Palestinian public.

US and EU officials would do themselves a great service to see reality as it is: Most Palestinians are opposed to the “two-state solution” and strongly support terrorism. Most Palestinians irrefutably want terrorists to represent and lead them.

The findings of the poll come as no surprise to those who are familiar with the mood of the Palestinian public. The radicalization is the direct result of decades of brainwashing and incitement against Israel taking place nonstop in mosques, throughout the media, in schools, on university campuses, in sports, at summer camps and even in crossword puzzles. Palestinians are constantly being told by their leaders – falsely – that, for instance, the Jews are “storming” and “desecrating with their filthy feet” the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem; that Israeli Jews “seek to control the world,” and that Jews were sending rats into Jerusalem’s Old City and wild pigs into the fields to drive Arabs out of their homes, although it is not yet clear how the animals were trained to know which homes belong to Arabs and which to Jews.

If anything, the results of the poll show that the Americans and Europeans are wasting their time trying to convince the Palestinians to return to the negotiating table with Israel.

Are the EU or the Biden Administration putting any pressure on Abbas and the Palestinian leadership to crack down on the terror groups and cease their incessant incitement against Israel? No, instead the EU is sending equipment to the Palestinians to help them illegally build on land to be negotiated. The US, for its part, not only pretends that fighting terrorism is morally equivalent to committing terrorism, but also, in defiance of the US Congress, continues to reward Mahmoud Abbas’s “pay-to-slay” “jobs program” with fungible money, still incentivizing Palestinians to murder Jews.

Bassam Tawil is a Muslim Arab based in the Middle East.