De Palestijnse president Mahmoud Abbas.

Palestinian President Mahmoud Abbas.

Nederlands + English

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas spendeerde rijkelijk aan familie en trawanten tijdens het Qatar WK, terwijl hij de werknemers van de Palestijnse Autoriteit 70% van hun salaris betaalde.

Door JNS.org

Uitgelekte documenten van de Palestijnse Autoriteit over Mahmoud Abbas, zijn aanhang en de deelname van zijn uitgebreide familie aan activiteiten in verband met de 2022 FIFA World Cup in Qatar hebben opnieuw zijn prioriteiten en de prioriteiten van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie en de Palestijnse Autoriteit onthuld.

Volgens een rapport van Palestinian Media Watch van maandag hebben Abbas, de P.A. en de PLO beweerd dat zij al bijna een jaar in een ernstige financiële crisis verkeren. Als gevolg daarvan heeft de P.A. haar werknemers (inclusief terroristen) slechts 70-80% van hun maandelijkse betalingen gedaan.

Een document uit het kantoor van Abbas geeft details over zijn kleinkinderen die hem vergezellen naar Qatar en het WK. Het volgende document van het kantoor van Abbas dat naar de PLO-ambassade in Qatar is gestuurd, geeft details over de entourage van Abbas.

Amina, de vrouw van Abbas, staat als eerste op de lijst; Hussein al-Sheikh, de secretaris-generaal van het Uitvoerend Comité van de PLO, staat op de tweede plaats; Jibril Rajoub, voorzitter van de Palestijnse Voetbalbond, staat op de derde plaats; en Majed Faraj, hoofd van de Algemene Inlichtingendienst van de PA, op de vierde. De 15e en 16e naam zijn respectievelijk die van Abbas’ fotograaf en videograaf. Anderen op de lijst zijn Abbas’ arts, een verpleegster en de hoofden van zijn veiligheidsdienst.

Het volgende is een rekening van het Ritz-Carlton voor kamers voor de “Staat Palestina Delegatie” ten bedrage van 79.478,02 dollar. Wie in deze kamers verbleven is onbekend.

Bovenstaande documenten werden gepubliceerd op de Facebook en Telegram pagina’s van gebruiker aksaltyar op 14 november, aldus PMW.

 

ENGLISH

Palestinian leader Mahmoud Abbas spent lavishly on family and cronies at the Qatar-hosted World Cup, while paying Palestinian Authority employees 70% of their salaries.

By JNS.org

Leaked Palestinian Authority documents about Mahmoud Abbas, his entourage and his extended family’s participation in activities related to the 2022 FIFA World Cup in Qatar have once more revealed his priorities and the priorities of the Palestine Liberation Organization and the Palestinian Authority.

According to a report by Palestinian Media Watch on Monday, Abbas, the P.A., and the PLO have claimed that they have been in a severe financial crisis for almost a year. As a result, the P.A. has paid its employees (including terrorists) only 70-80% of their monthly salaries.

A document from the office of Abbas provides details on his grandchildren accompanying him to Qatar and the World Cup. The next document from Abbas’s office sent to the PLO Embassy in Qatar details Abbas’s entourage.

Amina, Abbas’s wife, is first on the list; Hussein al-Sheikh, the secretary general of the PLO Executive Committee, is second; Jibril Rajoub, president of the Palestinian Football Association is third; and Majed Faraj, head of the PA General Intelligence Service, is fourth. The 15th and 16th names are those of Abbas’s photographer and videographer, respectively. Others on the list include Abbas’s doctor, a nurse and the chiefs of his security detail.

The following is a charge from the Ritz-Carlton for rooms for the “State of Palestine Delegation” in the amount of $79,478.02. Who stayed in these rooms is unknown.

The above documents were published on the Facebook and Telegram pages of user aksaltyar on Nov. 14, according to PMW.