Een in beslag genomen M-16 gewee. (Israëlische Politie)
A confiscated M-16 assault rifle. (Israeli Police)

Nederlands + English

Politie arresteert 30 verdachten in landelijke razzia’s tegen illegale wapenhandel.

Door Pesach Benson, United with Israel

Een politie operatie eindigde met de arrestatie van 30 verdachten in het hele land, waaronder een Palestijnse veiligheidsofficier die geweren en andere wapens verkocht aan een undercoveragent op voorwaarde dat ze “tegen Joden zouden worden gebruikt,” meldde Ynet..

De undercoveragent werd beschreven als een voormalige crimineel en gevangene die staatsagent werd en zijn contacten gebruikte om geweren, munitie en geïmproviseerde explosieven (IED’s) en drugs te kopen, meestal in de Arabische gemeenschap.

De operatie Silver Bullet, die een jaar heeft geduurd, bereikte maandag haar hoogtepunt met politie-invallen op locaties in Jaffa, Lod, Ramla, Haifa, Kafr Qasim, Barta’a, en Sajur.

Volgens Ynet verkocht de Palestijnse veiligheidsagent de undercoveragent een M-16, evenals geïmproviseerde machinegeweren en pistolen. Die verkoop vond plaats in het noorden van Israël.

“Na meer dan een jaar van opperste politie-inspanningen kunnen we duidelijk zeggen – misdaadorganisaties in de Arabische gemeenschap hebben een klap gekregen die ze in jaren niet hebben meegemaakt, en het zal hen jaren kosten om te herstellen, als het al gebeurt,” zei politiecommissaris Kobi Shabtai.

 

ENGLISH:

Police arrest 30 suspects in nationwide raids against illicit weapons trafficking.

By Pesach Benson, United with Israel

An police operation ended with the arrest of 30 suspects nationwide, including a Palestinian security officer who sold assault rifle and other weapons to an undercover agent on condition that they be “used against Jews,” Ynet reported on Monday.

The undercover agent was described as a former criminal and prisoner who turned state agent and used his contacts to purchase guns, assault rifles, ammunition and improvised explosive devices (IEDs) and drugs, mostly in the Arab community.

The year-long Operation Silver Bullet culminated on Monday with police raids on locations in Jaffa, Lod, Ramla, Haifa, Kafr Qasim, Barta’a, and Sajur.

According to Ynet, the Palestinian security officer sold the agent an M-16 assault rifle, as well as improvised machine guns and pistols. That sale took place in northern Israel.

“After over a year of supreme police efforts we can say clearly – crime organizations in the Arab community took a hit they haven’t experienced in years, and it will take them years to recover, if at all,” said Police Commissioner Kobi Shabtai.