Arson attacks in Ramla (Photo: Yossi Aloni/Flash90)

Nederlands + English

Een Palestijn die zijn humanitaire verblijfsvergunning gebruikte om brandstichtingen te plegen in Centraal-Israël, werd gearresteerd in een gezamenlijke operatie uitgevoerd door de Shin Bet en de Israëlische politie.

Door Tobias Siegal, World Israel News

Een 29-jarige Palestijn die al bijna twee jaar illegaal in Israël verblijft, werd maandag aangeklaagd op beschuldiging van het uitvoeren van verschillende brandstichtingen in centraal Israël.

Saliman Qassab, oorspronkelijk afkomstig uit de stad Khan Yunis in de zuidelijke Gazastrook, kwam Israël binnen in januari 2020 nadat hij een humanitaire inreis vergunning had gekregen voor het vergezellen van zijn zieke moeder die in een Israëlisch ziekenhuis werd behandeld.

Saliman Qassab (Foto: Shin Bet)

Na het herstel van zijn moeder, gebruikte Qassab zijn vergunning om illegaal in Israël te blijven, volgens een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd door de Israëlische veiligheidsdienst (Shin Bet) en de Israëlische politie.

Tijdens zijn verhoor bekende Qassab verschillende Sukkahs (Loofhutten) in de stad Ramla in brand te hebben gestoken na de Joodse feestdag Sukkot eind september. Bij een ander incident, op 4 oktober, stak hij een bus in brand.

Uit het onderzoek bleek ook dat Qassab contact had gehad met de al-Aqsa Martelaren Brigades, een coalitie van Palestijnse terreurgroepen die actief zijn in Judea en Samaria.

Volgens de Shin Bet was de organisatie van plan Qassab te gebruiken voor het plegen van ernstige aanslagen in Israël. Bij zijn arrestatie had Qassab echter nog geen geld of wapens van de organisatie ontvangen.

Dit is de laatste in een reeks arrestaties van Palestijnen uit Gaza die een aanvraag hadden ingediend voor een speciale humanitaire verblijfsvergunning in Israël en later werden gerekruteerd door terroristische organisaties, volgens een verklaring van de Shin Bet.

Bovendien is pyro-terrorisme de laatste jaren steeds populairder geworden onder Palestijnse terroristen. Het is een relatief goedkope en gemakkelijk te hanteren vorm van terrorisme, die maximale schade aanricht en het dagelijks leven van de burgerbevolking ontwricht, en is daarom de favoriete vorm van terrorisme onder Palestijnse terroristische groeperingen. Brandgevaarlijke ballonnen die vanuit de Gazastrook worden opgelaten, hebben enorme financiële schade toegebracht aan Israëlische boeren in Zuid-Israël.

 

************************
ENGLISH:

A Palestinian who used his humanitarian stay permit to carry out arson attacks in central Israel was arrested in a joint operation carried out by the Shin Bet and the Israel Police.

By Tobias Siegal, World Israel News

A 29-year-old Palestinian who has been staying in Israel illegally for nearly two years was indicted on Monday on charges of carrying out several arson attacks in central Israel.

Saliman Qassab, originally from the city of Khan Yunis in the southern Gaza Strip, entered Israel in January 2020 after receiving a humanitarian entry permit for accompanying his ill mother who was treated in an Israeli hospital.

Saliman Qassab (Photo: Shin Bet)

Following his mother’s recovery, Qassab used his permit to remain in Israel illegally, according to a joint investigation carried out by the Israel Security Agency (Shin Bet) and the Israel Police.

During his interrogation, Qassab confessed to setting fire to several sukkahs in the city of Ramla following the Jewish holiday of Sukkot in late September. In a different incident, on October 4, he ignited a bus.

The investigation also found that Qassab had been in contact with the al-Aqsa Martyrs’ Brigades, a coalition of Palestinian terrorist groups operating in Judea and Samaria.

According to the Shin Bet, the organization was planning on using Qassab for carrying out serious attacks in Israel. However, Qassab had not yet received any funds or weapons from the organization upon his arrest.

This is the latest in a series of arrests carried out against Palestinians from Gaza who had applied for special humanitarian stay permits in Israel and were later recruited by terrorist organizations, according to a statement issued by the Shin Bet.

Additionally, pyro-terrorism has become increasingly popular among Palestinian terrorists in recent years. Being relatively cheap and easy to handle, while causing maximum damage and disrupting the daily lives of the civilian population, has made it a preferred form of terrorism among Palestinian terrorist factions. Incendiary balloons launched from the Gaza Strip have caused enormous financial damage to Israeli farmers in southern Israel.