The Israeli worshippers at Joseph’s Tomb. (Elyashiv Rakowsky/TPS)

Nederlands + English

Honderden Arabieren gooiden stenen en molotovcocktails en schoten op Israëlische troepen.

Door Aryeh Savir, TPS

Duizenden Israëlische gelovigen, beveiligd door IDF-troepen, baden dinsdagavond (24 mei) bij het graf van Jozef in de stad Sichem (Nablus), waarbij een terrorist die hen aanviel werd neergeschoten en gedood.

De IDF verklaarde dat tijdens de gecoördineerde binnenkomst van aanbidders bij het graf van Jozef een gewelddadige rel uitbrak van honderden Arabieren die stenen en molotovcocktails gooiden en op de militairen schoten. De militairen reageerden door te schieten op een verdachte die een molotovcocktail gooide. De terrorist werd gedood. Er vielen geen Israëlische slachtoffers.

Het ministerie van Volksgezondheid van de Palestijnse Autoriteit (PA) identificeerde de terrorist als Ghaith Rafiq Yamin en beweerde verder dat 88 relschoppers gewond raakten bij de gewelddadigheden.

Het ministerie beweerde verder dat 88 relschoppers gewond raakten bij de confrontaties, waaronder 19 door rubberen kogels en 67 door traangas.

De intocht in Sichem, dat onder controle van de PA staat, vindt verschillende keren per jaar plaats. De gebeden vinden alleen ’s nachts plaats en onder zware beveiliging van de Israëlische strijdkrachten.

In aanverwant nieuws voerden Israëlische troepen in heel Judea en Samaria antiterroristische operaties uit, onder meer in de dorpen Hussan, Beit Kahil, en de stad Qalqilya, die onder controle van de PA staat.

In Beit Kahil arresteerden de troepen een terreurverdachte en namen zij tienduizenden shekels in beslag die bestemd waren voor terroristische activiteiten. In Qalqilya arresteerden de soldaten drie gezochte personen die verdacht worden van betrokkenheid bij terroristische activiteiten.

In totaal werden bij de operaties zes terreurverdachten gearresteerd.

De arrestaties werden verricht in het kader van Operatie Golfbreker, Israëls antiterrorismeoperatie na verscheidene dodelijke terreuraanslagen die het land in de afgelopen weken heeft gekend.

De laatste aanslag vond plaats in Elad, waarbij twee terroristen drie Israëlische mannen met bijlen dood sloegen, waarbij 16 wezen werden achterlaten.

Een week daarvoor werd Vyacheslav Golev doodgeschoten bij de ingang van de stad Ariel in Samaria.

Bij de aanslag daarvoor schoot een terrorist uit Jenin drie Israëli’s dood in het hart van Tel Aviv.

Daarvoor had een terrorist uit Yabed vijf mensen doodgeschoten in de stad Bnei Brak.

Bij de tweede aanslag schoten twee islamitische terroristen twee Israëli’s dood in de stad Hadera.

In Beersheba heeft een terrorist vier Israëli’s neergestoken en vermoord.

Jeruzalem was ook het toneel van verschillende aanslagen.

 

ENGLISH

Hundreds of Arabs threw stones and Molotov cocktails and shot at Israelis forces.

By Aryeh Savir, TPS

Thousands of Israeli worshippers, secured by IDF forces, prayed at Joseph’s Tomb in the city of Shechem (Nablus) on Tuesday night (May 24), during which a terrorist who attacked them was shot and killed.

The IDF stated that during the coordinated entry of worshipers to Joseph’s tomb, a violent riot broke out with the participation of hundreds of Arabs who threw stones and Molotov cocktails and shot at the forces. The troops responded by firing at a suspect who threw a Molotov cocktail. The terrorist was killed. There were no Israeli casualties.

The Palestinian Authority’s (PA) Ministry of Health identified the terrorist as Ghaith Rafiq Yamin. It further claimed that 88 rioters were injured in the clashes, including 19 from rubber bullets and 67 from tear gas.

​ The entry into Shechem, which is under PA control, occurs several times a year. The prayers take place only during the night and under heavy security provided by the Israeli forces.

In related news, Israeli forces carried out counter-terrorism operations throughout Judea and Samaria, including in the villages of Hussan, Beit Kahil, and the city of Qalqilya, under PA control.

In Beit Kahil, the forces arrested a terror suspect and seized tens of thousands of shekels intended for terrorist activity. In Qalqilya, the soldiers arrested three wanted individuals suspected of involvement in terrorist activities.

A total of six terror suspects were arrested in the operations.

The arrests were made as part of Operation Wave Breaker, Israel’s counterterrorism operation following several deadly terror attacks that the country experienced in recent weeks.

The latest attack occurred in Elad, in which two terrorists axed to death three Israeli men, leaving behind 16 orphans.

A week before that, Vyacheslav Golev was shot dead at the entrance to the city of Ariel in Samaria.

In the attack prior to that, a terrorist from Jenin shot and killed three Israelis in the heart of Tel Aviv.

Beforehand, a terrorist from Yabed shot and killed five people in the city of Bnei Brak.

In the second attack, two Islamist terrorists shot and killed two Israelis in the city of Hadera.

In Beersheba, a terrorist stabbed and murdered four Israelis.

Jerusalem has been the scene of several attacks as well.