Mourners carry the body of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh, who was killed during an IDF raid in Jenin,
May 11, 2022. (Flash90/Nasser Ishtayeh)

Nederlands + English

Palestijnse functionarissen weigeren mee te werken aan het Israëlisch onderzoek naar de dood van Al Jazeera journaliste. Men wil de kogel die haar doodde niet afstaan voor een ballistisch onderzoek door de IDF.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Ondanks een voorlopige verklaring ol woensdag van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid die verklaarde dat het onduidelijk was wie het schot afvuurde dat Abu Akleh doodde. PA-functionarissen gaven Israël de schuld en zeiden dat er geen behoefte was aan aanvullend onderzoek.

“Vervolgens verzocht Israël om een gezamenlijk onderzoek en de overhandiging van de kogel die de journaliste Shireen vermoordde. PA weigerde dat. “We bevestigen dat ons onderzoek onafhankelijk zal worden afgerond, en we zullen haar familie, Amerika, Qatar en alle officiële autoriteiten op de hoogte brengen van de resultaten van het onderzoek,” schreef Hussein al-Sheikh, hoofd Burgerzaken van de Palestijnse Autoriteit, op Twitter.

In een verklaring in lijn met de beweringen van Abu Akleh’s werkgever, het Qatarese Al Jazeera nieuwsnetwerk, beschuldigde al-Sheikh dat ze opzettelijk “vermoord werd door Israëlische speciale eenheden.”

De kogel die Abu Akleh doodde – een 5.56×45mm NAVO-kogel – wordt zowel door IDF-troepen als door Palestijnse terroristen gebruikt.

Video’s van de scène tonen Palestijnen die zonder onderscheid vuren, ook blindelings om hoeken in de buurt waar de IDF arrestatierazzia’s uitvoerde.

In één video is te horen hoe een jongeman met een M-16 machinegeweer opschept dat hij een IDF-soldaat heeft neergeschoten die op de grond lag. Omdat Abu Akleh een helm droeg en er geen soldaten gewond raakten tijdens de operatie in Jenin, hebben Israëlische commentatoren gesuggereerd dat de man in de video haar waarschijnlijk heeft neergeschoten, omdat hij dacht dat hij op Israëlische troepen vuurde.

Israëlische functionarissen hebben opgeroepen tot een volledig onderzoek naar de dood van Abu Akleh en hebben toegezegd de verantwoordelijkheid op zich te nemen als haar dood de schuld blijkt te zijn van de IDF.

Ambtenaren van de regering-Biden, waaronder de Amerikaanse ambassadeur in Israël Tom Nides, hebben opgeroepen tot een grondig onderzoek, maar het is onwaarschijnlijk dat de Palestijnen zullen worden gestraft voor hun weigering om een onafhankelijk of Israëlisch onderzoek naar de dood van Abu Akleh toe te staan.YouTu

 

Klik door naar YouTube

ENGLISH:

Palestinian officials refuse to cooperate with Israeli investigation into slaying of Al Jazeera journalist, will not turn over the bullet that killed her for an IDF ballistic examination.

By Lauren Marcus, World Israel News

Despite a preliminary statement from Wednesday from the Palestinian Health Ministry saying that it was unclear who fired the shot that killed Abu Akleh, PA officials blamed Israel and said there was no need for additional investigation.

“Israel requested a joint investigation and the handing over of the bullet that assassinated the journalist Shireen, and we refused that, and we affirmed that our investigation would be completed independently, and we will inform her family, America, Qatar and all official authorities of the results of the investigation,” Palestinian Authority Civil Affairs chief Hussein al-Sheikh wrote on Twitter.

In a statement in line with the claims of Abu Akleh’s employer, the Qatar-owned Al Jazeera news network, al-Sheikh charged that she was intentionally “assassinated by Israeli special units.”

Notably, the bullet that killed Abu Akleh — a 5.56×45mm NATO round — is used by both IDF troops and Palestinian terrorists.

Videos from the scene depict Palestinians firing indiscriminately, including blindly around corners within the neighborhood where the IDF was carrying out arrest raids.

In one video, a young man holding an M-16 machine gun is heard boasting that he shot an IDF soldier who was lying on the ground. Because Abu Akleh was wearing a helmet and no soldiers were injured during the Jenin operation, Israeli commentators have suggested that the man in the video likely shot her, believing he was firing at Israeli troops.

Israeli officials have called for a full investigation into Abu Akleh’s death, pledging to take responsibility if her death is found to be the fault of the IDF.

Biden administration officials, including U.S. Ambassador to Israel Tom Nides, have called for a thorough investigation, but it’s unlikely that the Palestinians will be sanctioned for their refusal to allow an independent or Israeli inquiry into Abu Akleh’s death.