Nederlands + English

Op een berg in Samaria wordt een luxueuze wijk voor Palestijnse terroristen gebouwd.

Door: Israel365 News

De woonwijk zal 100 vrijstaande woningen bevatten, (“villa’s” in plaatselijk jargon) uitsluitend voor Palestijnen die tenminste vijf jaar in Israëlische gevangenissen hebben gezeten voor terrorisme-gerelateerde misdrijven, meldde Channel 12.

De locatie ligt ten noordoosten van Ramallah in gebied B van Judea en Samaria, dat ongeveer 22% van het grondgebied uitmaakt krachtens de Oslo-akkoorden. Gebied B valt onder de civiele controle van de Palestijnse Autoriteit en de Israëlische veiligheidscontrole.

Achter het project staat de vereniging Al Karma Corporation for Housing Prisoners, waarvan de leden en hun familieleden Palestijnse terroristen zijn die in Israëlische gevangenissen hebben gezeten. Volgens het rapport maakt Abla Sa’adat, de vrouw van Ahmad Sa’adat, de secretaris-generaal van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, deel uit van het uitvoerend comité. Ook Naim El Sharif, de vader van Hamas-terrorist Imad El Sharif, maakt deel uit van het uitvoerend comité.

Het gebied in de buurt van de terroristische broeinest Silwad en in het hart van een driehoek van drie Israëlische gemeenschappen -fra, Ateret en Shiloh- heeft de afgelopen jaren talrijke aanslagen gekend. Het gebied kijkt uit over Route 60, de belangrijkste noord-zuid snelweg van Judea en Samaria, en ligt in de buurt van de British Police Junction, waar een Palestijnse sluipschutter in 2002 zeven Israëlische soldaten en drie burgers doodde, en zes anderen verwondde, bij een IDF-controlepost.

“Helaas komt het algemene veiligheidsconcept onder leiding van de hogere officieren niet overeen met de dreigingen. De taak om het terrorisme te beteugelen is veel groter dan de jacht op wapens en omvat een ijzeren hand tegen de terroristen in de Palestijnse Autoriteit. De tegenovergestelde weg is om de daders van het terrorisme toe te staan een buurt te vestigen en zich uit te breiden,” zei Israel Gantz, voorzitter van de regionale raad van Binyamin.

Want zij kunnen niet rusten totdat zij kwaad doen; zij worden van hun slaap beroofd totdat zij iemand doen struikelen. Spreuken 4: 16 (de israël bijbel)

****************************************

ENGLISH

A luxurious neighborhood for Palestinian terrorists is being built on a mountain in Samaria.

By: Israel365 News

The residential neighborhood will feature 100 detached homes (“villas” in local parlance) exclusively for Palestinians who served at least five years in Israeli prisons for terrorism-related offenses, Channel 12 reported.

The site is northeast of Ramallah in Area B of Judea and Samaria, which makes up about 22% of the territory under the terms of the Oslo Accords. Area B is under Palestinian Authority civil control and Israeli security control.

Behind the project is the Al Karma Corporation for Housing Prisoners association, whose members are Palestinian terrorists who have served in Israeli prisons and their family members. According to the report, the executive committee includes Abla Sa’adat, the wife of Ahmad Sa’adat, the secretary-general of the Popular Front for the Liberation of Palestine. Also on the executive committee is Naim El Sharif, the father of Hamas terrorist Imad El Sharif.

The area of the neighborhood near the terrorist hotbed of Silwad and in the heart of a triangle of three Israeli communities—Ofra, Ateret and Shiloh—has seen numerous attacks in recent years. It overlooks Route 60, the main north-south highway of Judea and Samaria, and is near the British Police Junction, where a Palestinian sniper in 2002 killed seven Israeli soldiers and three civilians, and wounded six others, at an IDF checkpoint.

“Unfortunately, the general security concept led by the senior officers does not match the threats. The task of curbing terrorism is much greater than the pursuit of weapons and includes an iron hand against the perpetrators of terrorism in the Palestinian Authority. The opposite path is to allow the perpetrators of terrorism to establish a neighborhood and expand,” said Israel Gantz, chairman of the Binyamin Regional Council.

For they cannot rest until they do evil; they are robbed of sleep till they make someone stumble. Proverb 4:16 (the israel bible)