Toenmalig vicepresident Joe Biden met de Palestijnse president Mahmoud Abbas in Ramallah, 10 maart 2010.ras-Whitehill)

Then Vice President Joe Biden with Palestinian President Mahmoud Abbas in Ramallah, March 10, 2010.
(AP/Tara Todras-Whitehill)

Nederlands + English

“Het negeren van de Palestijnse kwestie zal de spanningen alleen maar doen toenemen en de veiligheid en stabiliteit in de regio ondermijnen.”

Door David Hellerman, World Israel News

Palestijnen roepen op tot een protest in Ramallah op donderdag om “afwijzing te uiten van het vernederende beleid van de Amerikaanse president Joe Biden ten aanzien van de Palestijnse kwestie” en de “flagrante vooringenomenheid” van Washington ten gunste van Israël, meldde de Jerusalem Post op maandag.

Volgens de Post zal het protest worden gehouden op het Manara-plein in Ramallah op dezelfde dag dat Biden aankomt in de Palestijnse stad.

De Fatah-functionarissen vertelden de krant dat de Palestijnen geen belangrijke ontwikkelingen verwachten als gevolg van Biden’s bezoeken aan Ramallah en Bethlehem. Verwacht wordt dat de inspanningen van Washington om een alliantie tegen Teheran tot stand te brengen de agenda van de president zullen domineren.

“De Palestijnse kwestie staat niet bovenaan de agenda van Biden,” vertelde de functionaris aan de Post. “Het negeren van de Palestijnse kwestie zal de spanningen alleen maar doen toenemen en de veiligheid en stabiliteit in de regio ondermijnen.”

De Palestijnen zeggen dat Biden zijn beloften om het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem te heropenen niet is nagekomen, en dat hij geen stappen heeft ondernomen tegen de Israëlische bouw van nederzettingen.

“We hebben genoeg van loze beloften,” vertelde de ambtenaar aan de Post. “Als de Amerikanen onze eisen blijven negeren, zal de situatie verder verslechteren. Wij willen dat de Palestijnse zaak weer in het centrum van de aandacht van de wereld komt te staan.”

Een poster die door verschillende Palestijnse activisten op sociale media werd gepubliceerd, bekritiseerde de VS als de “kop van de slang” en zei dat “Amerika geen mensen bevrijdt, maar hen alleen tot slaaf maakt,” voegde de Post er ook aan toe.

Israël maakt zich zorgen over terreur die het presidentiële bezoek zou verstoren.

Biden arriveert woensdag in Israël.

 

ENGLISH
“Ignoring the Palestinian issue will only increase tensions and undermine security and stability in the region.”

By David Hellerman, World Israel News

Palestinians are calling for a protest in Ramallah on Thursday to express “rejection of [U.S. President Joe] Biden’s humiliating policies towards the Palestinian issue” and Washington’s “blatant bias” in favor of Israel, the Jerusalem Post reported on Monday.

According to the Post, the protest will be held in Ramallah’s Manara Square the same day as Biden arrives in the Palestinian city.

The Fatah officials told the paper that Palestinians have no expectations of any significant developments stemming from Biden’s visits to Ramallah and Bethlehem. Washington’s efforts to establish an alliance against Tehran are expected to dominate the President’s agenda.

“The Palestinian issue is not at the top of Biden’s agenda,” the official told the Post. “Ignoring the Palestinian issue will only increase tensions and undermine security and stability in the region.”

The Palestinians say Biden has not delivered on promises to reopen the U.S. consulate in Jerusalem, taken what they consider firm action against Israeli settlement construction.

“We are fed up with empty promises,” the official told the Post. “If the Americans continue to ignore our demands, the situation will further deteriorate. We want the Palestinian cause to return to the center of the world’s attention.”

A poster published by various Palestinian activists on social media slammed the U.S. as the “head of the snake” and said that “America does not liberate people, but only enslaves them,” the Post also added.

Israel is concerned about terror disrupting the presidential visit.

Biden arrives in Israel on Wednesday.