Israëlische soldaten bewaken de lichamen van slachtoffers van een aanval na een massale infiltratie door Hamas-schutters vanuit de Gazastrook, in Kibboets Kfar Aza, in het zuiden van Israël, 10 oktober 2023. (foto credit: RONEN ZVULUN/REUTERS)Nederlands + EnglishDe foto’s werden donderdag getoond aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tijdens zijn bezoek aan Israël.

Door: Jerusalem Post
The Jerusalem Post kan nu bevestigen, op basis van geverifieerde foto’s van de lichamen, dat de berichten over verbrande en onthoofde baby’s tijdens de aanval van Hamas op Kfar Aza juist zijn. Moge hun nagedachtenis een zegen zijn.De foto’s werden donderdag door het Public Diplomacy Directorate in het kantoor van de premier aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken getoond tijdens zijn bezoek aan Israël. Later op de dag werden de foto’s door het kabinet van de premier op Twitter gepubliceerd. De foto’s zijn gruwelijk en hebben een inhoudswaarschuwing die ze bedekt totdat er op de knop “weergeven” wordt gedrukt.
Hamas probeert het vermoorden en mishandelen van burgers te ontkennen

De afgelopen twee dagen heeft de terreurbeweging Hamas een campagne gelanceerd waarin ze ontkent dat ze burgers heeft ontvoerd, vermoord en mishandeld tijdens haar aanval op het zuiden van Israël.

Persoonlijke bezittingen, waaronder een kinderwagen, liggen op de weg naast een auto dagen na een massale infiltratie door Hamas-terroristen uit de Gazastrook, in de buurt van Kibboets Kfar Aza, in het zuiden van Israël, 10 oktober 2023 (credit: RONEN ZVULUN/REUTERS)

In een door Hamas gepubliceerde video wees de terreur organisatie de berichten over onthoofding van baby’s in Kfar Aza van de hand.

Op donderdag beweerde ook de plaatsvervangend leider van Hamas, Saleh al-Arouri, dat de 1200 leden van de al-Qassam Brigades die Israël infiltreerden, geen burgers als doelwit hadden. Hij zei dat Palestijnse burgers later binnenkwamen en vochten met Israëlische burgers. (Red.ICNN Dit is misleiding een ander de schuld geven)

“Toen de Israëlische Gaza Divisie instortte, kwamen burgers uit Gaza binnen en raakten slaags met de kolonisten, en er vielen burgers,” beweerde Arouri. Op beelden uit het gebied die zaterdag werden vastgelegd, waren individuen te zien in het uniform van de al-Qassam Brigades en van andere terreurgroepen in de Gazastrook die deelnamen aan het bloedbad en de massale ontvoering in het zuiden van Isra

 

*******************************
ENGLISH
The photos were shown to US Secretary of State Antony Blinken during his visit to Israel on Thursday
The Jerusalem Post can now confirm based on verified photos of the bodies that the reports of babies being burnt and decapitated in Hamas’s assault on Kfar Aza are correct. May their memory be a blessing.
By: Jerusalem Post
The photos were shown to US Secretary of State Antony Blinken during his visit to Israel on Thursday by the Public Diplomacy Directorate in the Prime Minister’s Office. Later in the day, the photos were published by the Prime Minister’s Office on Twitter. The photos are graphic and have a content warning covering them until a button reading “show” is pressed.

Hamas attempts to deny murdering, abusing civilians

In the past two days, the Hamas terrorist movement has launched a campaign denying that it kidnapped, murdered, and abused civilians during its attack on southern Israel.

Personal belongings including a child’s pram are seen on the road next to a car days after a mass infiltration by Hamas terrorists from the Gaza Strip, near Kibbutz Kfar Aza, in southern Israel, October 10, 2023 (credit: RONEN ZVULUN/REUTERS)

In a video published by Hamas, the movement dismissed the reports of babies being decapitated in Kfar Aza. On Thursday, Hamas deputy leader Saleh al-Arouri claimed as well that the 1,200 members of the al-Qassam Brigades who infiltrated Israel did not target civilians, saying Palestinian civilians had entered later and fought with Israeli civilians.

“When the Israeli Gaza Division collapsed, civilians from Gaza entered and clashed with the settlers, and civilians fell,” claimed Arouri. Footage from the area captured on Saturday showed individuals in the uniform of the al-Qassam Brigades and of other terrorist groups in the Gaza Strip taking part in the massacre and mass kidnapping in southern Israel.