Nederlands + English (With English Subtitles)
“Een gesprek met Jack van der Tang (Pillar of Fire) over Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht, de beloften voor Jeruzalem, en de visie die God aan Jack heeft gegeven over het spreken van Israels recht op het land volgens Internationaal recht, vanuit Den Haag, tot confrontatie voor de volken. Kerntekst is Psalm 2:10. Inmiddels heeft in het Vredespaleis (waarin de VN-instituties gevestigd zijn) de eerste conferentie plaatsgevonden.”

English
“A talk with Jack van der Tang of Pillar of Fire, about The Hague as an international city of Peace and Justice, the promises for Jerusalem, and the vision God gave to Jack about Israels right to the Land in International Law to be proclaimed from The Hague, to also confront the nations. The core text is Psalm 2,10. By now the first conference has taken place in the Peace Palace (in which UN institutions are housed).”