Landing van passagiersvliegtuig. (Shutterstock)
Passenger plane landing. (Shutterstock)

Nederlands + English

Een Emirates-vlucht van Dubai naar Singapore met een dozijn Israëli’s aan boord werd gedwongen om onverwacht te landen in Maleisië, een land waarmee Israël geen diplomatieke banden heeft en dat wordt beschouwd als vijandig tegenover Israël.

Door World Israel News

De betrekkingen tussen Maleisië en Israël zijn gespannen.

De noodlanding was te wijten aan slechte weersomstandigheden. Tijdens het 5 uur durende verblijf op het landingsplatform verliet geen enkele passagier het vliegtuig.

Ronen Levy, directeur-generaal van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft situationele evaluaties uitgevoerd om de veiligheid van de passagiers te garanderen, aldus een verklaring van het ministerie.

Diplomaten van de Israëlische ambassades in Dubai en Singapore werkten samen met Emirates Airlines om het welzijn van elke Israëliër te waarborgen, voegde de verklaring eraan toe.

De betrekkingen tussen Maleisië en Israël zijn gespannen geweest. Verschillende Maleisische regeringen hebben sterke pro-Palestijnse standpunten ingenomen en kritiek geuit op het beleid en de acties van Israël.

De twee landen hebben geen ambassades in elkaars land en Maleisië heeft een aantal beleidsmaatregelen genomen die de interactie met Israël beperken, zoals strenge reisbeperkingen.

Maleisische paspoorten dragen de inscriptie: “Dit paspoort is geldig voor alle landen behalve Israël”. Houders van een Israëlisch paspoort mogen Maleisië niet binnen zonder schriftelijke toestemming van het Maleisische Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vorige maand landde een vlucht van de Seychellen naar Tel Aviv met 128 Israëlische passagiers onverwacht in Saoedi-Arabië – een land dat geen diplomatieke banden heeft met Israël – vanwege een technisch probleem.

************************************

ENGLISH

An Emirates flight from Dubai to Singapore carrying a dozen Israelis on board was forced to land unexpectedly in Malaysia, a country with whom Israel does not have diplomatic ties and is considered hostile to Israel.

By World Israel News

Relations between Malaysia and Israel have been tense.

The forced landing was due to severe weather conditions. During the 5-hour sojourn on the tarmac no passenger left the plane.

Israel’s Foreign Ministry Director-General Ronen Levy held situational assessments to ensure the safety of the passengers, a statement from the ministry said.

Diplomats from Israel’s embassies in Dubai and Singapore worked with Emirates airlines to safeguard the welfare of every Israeli, the statement added.

Relations between Malaysia and Israel have been tense. Various Malaysian governments have expressed strong pro-Palestinian stances and have criticized Israeli policies and actions.

The two countries do not have embassies in each other’s nations, and Malaysia has implemented some policies that restrict interactions with Israel, such as severe travel restrictions.

Malaysian passports bear the inscription: “This passport is valid for all countries except Israel”. Israeli passport holders are forbidden to enter Malaysia without written permission from the Malaysian Ministry of Home Affairs.

Last month, a flight heading from the Seychelles to Tel Aviv, carrying 128 Israeli passengers, unexpectedly landed in Saudi Arabia — a country that doesn’t have diplomatic ties with Israel — because of a technical problem.