Het zwaaien met vlaggen van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie zal voortaan door de politie worden tegengegaan,
volgens een nieuwe ministeriële richtlijn. Afgebeeld: Demonstranten in het noorden van Israël
Waving Palestine Liberation Organization flags would now be countered by police, under a new ministerial directive. Pictured: Protesters in northern Israel
Photo: Michel Dot Com

Nederlands + English

Minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir zei zondag dat hij de politie heeft opgedragen Palestijnse vlaggen uit de openbare ruimte te verwijderen.

Door Israel Hayom

De Israëlische wet verbiedt Palestijnse vlaggen niet, maar politie en soldaten hebben het recht ze te verwijderen in gevallen waarin zij menen dat er een bedreiging is voor de openbare orde. De richtlijn van Ben-Gvir, die een ultranationalistische partij in de nieuwe regering van Benjamin Netanyahu leidt en als minister toezicht houdt op de politie, lijkt een harde lijn te volgen bij het eisen van hun verwijdering.

Het volgt op de vrijlating begin januari van een langdurige Palestijnse gevangene, veroordeeld voor de ontvoering en moord op een Israëlische soldaat in 1983, die met een Palestijnse vlag zwaaide terwijl hij een heldenontvangst kreeg in zijn dorp in het noorden van Israël.

Ben-Gvir zei in een verklaring dat het zwaaien met de Palestijnse vlag een daad is ter ondersteuning van het terrorisme. “Het kan niet zo zijn dat wetsovertreders met terroristische vlaggen zwaaien en aanzetten tot en aanmoedigen tot terrorisme, dus heb ik opdracht gegeven de vlaggen die het terrorisme ondersteunen uit de openbare ruimte te verwijderen en een einde te maken aan het ophitsen tegen Israël,” zei Ben-Gvir.

Arabieren in Israël maken ongeveer een vijfde van de bevolking uit en de meesten zijn afstammelingen van Palestijnen die na de onafhankelijkheidsoorlog van 1948 in de nieuw opgerichte staat zijn gebleven. Zij debatteren al lang over hun plaats in de Israëlische politiek, waarbij zij een evenwicht zoeken tussen hun Palestijnse erfenis en hun Israëlische staatsburgerschap.

ENGLISH

National Security Minister Itamar Ben-Gvir said on Sunday that he instructed police to remove Palestinian flags from public spaces.

By Israel Hayom

Israeli law does not outlaw Palestinian flags but police and soldiers have the right to remove them in cases where they deem there is a threat to public order. The directive from Ben-Gvir, who heads an ultranationalist party in Benjamin Netanyahu’s new government and as minister oversees the police, seems to take a hard line in requiring their removal.

It follows the release in early January of a long-serving Palestinian prisoner, convicted of kidnapping and killing an Israeli soldier in 1983, who waved a Palestinian flag while receiving a hero’s welcome in his village in northern Israel.

Ben-Gvir, in a statement, said that waving the Palestinian flag is an act in support of terrorism.”It cannot be that lawbreakers wave terrorist flags, incite and encourage terrorism, so I ordered the removal of flags supporting terrorism from the public space and to stop the incitement against Israel,” Ben-Gvir said.

Arabs in Israel account for around a fifth of the population and most are descendants of Palestinians who remained within the newly founded state after its 1948 war of independence. They have long debated their place in Israel’s politics, balancing their Palestinian heritage with their Israeli citizenship, with many identifying as or with the Palestinians.