print Screen

Nederlands + English

De overname van de Negev door Bedoeïenen gaat door zonder dat iemand in de regering dit probeert te stoppen.

Bron: Israel Unwired

Als reactie hierop heeft een groep activisten en oppositie MK’s besloten om een nieuwe Joodse gemeenschap op te richten in de buurt van de Bedoeïenen stad Rahat in de Negev.

De gemeenschap krijgt de naam Ma’ale Paula, naar Paula Ben-Gurion, de vrouw van Israëls eerste premier. Ben Gurion was voorstander van de vestiging van de Negev. Ben Gurion zou hebben gezegd: “In de Negev zal het volk van Israël en zijn staat op de proef worden gesteld.”

In plaats van de duizenden illegale Bedoeïenenwoningen af te breken, ontruimde de politie het nieuwe Joodse nederzetting.

De Regavim-beweging had dit te melden:
Evacueer Ma’ale Paula Onmiddellijk De Regavim-beweging roept de Israëlische regering op om Ma’ale Paula onmiddellijk te evacueren, samen met de rest van de illegale bouw in de Negev, die elk jaar met 3.500 extra gebouwen toeneemt. Regavim’s CEO Meir Deutsch zei: “Ook vandaag zullen wij u eraan herinneren dat wat erger is dan de wet niet te handhaven, is deze selectief te handhaven.”

De Regavim Beweging treedt op om illegale inbeslagname van staatsgrond te voorkomen, en om de rechtsstaat en zuiver bestuur te beschermen in zaken die te maken hebben met het landgebruiksbeleid in de staat Israël.

***********************************************************

***********************************************************

ENGLISH

The Bedouin takeover of the Negev continues without anyone in the government trying to stop it.

Source: Israel Unwired

In response, a group of activists and opposition MKs decided to set up a new Jewish community near the Bedouin city of Rahat in the Negev.

The community is named Ma’ale Paula, after Paula Ben-Gurion, the wife of Israel’s first prime minister. Ben Gurion championed the settling of the Negev. Ben Gurion was noted as saying “In the Negev, the people of Israel and their state will be tested.”

Instead of ripping down the thousands upon thousands of illegal Bedouin homes, the police evacuated the new Jewish village.

The Regavim movement had this to say:
Evacuate Ma’ale Paula Immediately.  The Regavim movement calls on the Israeli government to immediately evacuate Ma’ale Paula, along with the rest of the illegal construction in the Negev, which grows by an additional 3,500 buildings every year. Regavim’s CEO Meir Deutsch said: “Today, too, we will remind you that what’s worse than not enforcing the law is enforcing it selectively.”

The Regavim Movement acts to prevent illegal seizure of state land, and to protect the rule of law and clean government in matters pertaining to land-use policy in the State of Israel.