– Pastor JD geeft zeven redenen uit de Schrift die bewijzen dat de Openbaring absoluut moet plaatsvinden vóór de zevenjarige verdrukking.

– Pastor JD provides seven reasons from scripture that prove the rapture absolutely must happen prior to the seven-year tribulation.