Het staakt-het-vuren zal worden bevestigd “alleen door actie, niet door woorden”, zei een hoge Israëlische politieke functionaris.

Door Adina Katz, World Israel News

Gaza-terroristen lanceerden raketten naar het zuiden en midden van Israël nadat woensdagavond een staakt-het-vuren was aangekondigd. Er werden geen slachtoffers gemeld.

Het veiligheidsapparaat werd niet verrast, meldden Hebreeuws-talige media. De Israëlische luchtmacht lanceerde onmiddellijk een aanval op de Gaza Strook.

De IDF schatte dat in de loop van de middag ongeveer 300 raketten vanuit de Gaza Strook op Israël werden afgevuurd. Eén raakte een huis in de onder vuur liggende zuidelijke stad Sderot; een andere raakte een kleuterschool in de regio.

Het nieuwe raketafweersysteem David’s Sling had vanmiddag zijn eerste succes toen het een op Tel Aviv gerichte raket onderschepte.

De afgelopen uren heeft Egypte geprobeerd de gevechten te beëindigen, waarbij het beweerde dat de Palestijnse Islamitische Jihad – de belangrijkste speler onder de terroristen in deze mini-oorlog – niet geïnteresseerd is in escalatie van het conflict.

“Egypte heeft ons benaderd met een verzoek om een staakt-het-vuren – de kwestie zal worden onderzocht,” zei minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen in een interview met Kan News.

Volgens een hoge Israëlische politieke functionaris zijn er gesprekken gaande, maar het staakt-het-vuren zal worden bevestigd “alleen door actie, niet door woorden,” meldde N12.

Ondertussen heeft Israël duidelijk gemaakt dat het zich nog steeds voorbereidt op de voortzetting van de gevechten. Wat de speciale instructies voor het thuisfront betreft, heeft minister van Defensie Yoav Galant besloten deze uit te breiden tot het gebied tot 80 km van de grens met Gaza – het dubbele van het oorspronkelijke.

Premier Benjamin Netanyahu, Gallant, hoofd van de Nationale Veiligheidsraad Tzachi Hanegbi en de militaire secretaris van de premier, maj.-gen. Avi Gil, hielden woensdagavond een veiligheidsbeoordeling op het ministerie van Defensie in Tel Aviv en zullen vanavond de natie toespreken.

********************************

ENGLISH

The ceasefire will be confirmed “only by action, not words,” a senior Israeli political official said.

By Adina Katz, World Israel News

Gaza terrorists launched rockets towards the south and center of Israel after a ceasefire was announced Wednesday evening. No casualties were reported.

The security establishment was not taken by surprise, Hebrew-language media reported. The Israeli Air Force immediately launched an attack on the Strip.

The IDF estimated that roughly 300 rockets were fired from the Strip into Israel throughout the afternoon. One hit a home in the beleaguered southern city of Sderot; another hit a kindergarten in the region.

The new David’s Sling missile defense system had its first success in the afternoon when it intercepted a rock aimed at Tel Aviv.

In the past several hours, Egypt has been trying to end the fighting, claiming that the Palestinian Islamic Jihad – the main player among terrorists in this mini-war – is not interested in escalating the conflict.

“Egypt approached us with a request for a ceasefire – the issue will be examined,” Foreign Minister Eli Cohen said in an interview with Kan News.

According to a senior Israeli political official, talks are underway, however, the ceasefire will be confirmed “only by action, not words,” N12 reported.

Meanwhile, Israel has made it clear that they are still preparing for the continuation of the fighting. In fact, regarding special home front instructions, Defense Minister Yoav Galant has decided to extend them to include the area in the a range of up to 80 km from the Gaza border – double the original.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, Gallant, National Security Council Director Tzachi Hanegbi and the Prime Minister’s Military Secretary, Maj.-Gen. Avi Gil, held a security assessment Wednesday evening at the Defense Ministry in Tel Aviv and will address the nation this evening.