Paus Franciscus onderstreept de aanzienlijke inspanningen van Türkiye om humanitaire en medische hulp aan Gaza te verlenen. / Foto: Reuters-archief
Pope Francis underlines Türkiye’s significant efforts to deliver humanitarian and medical aid to Gaza. / Photo: Reuters Archive

Nederlands + English

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en paus Franciscus hebben telefonisch gesproken over het conflict tussen Israël en Palestina en de escalerende mensenrechtenschendingen.

Door: TRT World

Volgens het directoraat Communicatie van Turkije zei Erdogan dat de aanvallen van Israël op Gaza, die in geen enkele heilige tekst gerechtvaardigd zijn, het niveau van een bloedbad hebben bereikt, en dat het voor de internationale gemeenschap een schande is om er de ogen voor te sluiten.

Hij benadrukte dat alle staten hun stem moeten verheffen tegen deze humanitaire tragedie.

Turkse en Egyptische functionarissen bespreken humanitaire hulp voor Gaza

In de regio die de heilige plaatsen van de drie Abrahamitische religies herbergt – inclusief het geloof van Franciscus – kan duurzame vrede alleen worden bereikt door de oprichting van een onafhankelijke, soevereine en geografisch aaneengesloten Palestijnse staat met als hoofdstad Oost-Jeruzalem, gebaseerd op de grenzen van 1967. Dat heeft Erdogan donderdag tegen de paus gezegd.

Hij benadrukte verder de aanzienlijke inspanningen van Turkije om humanitaire en medische hulp aan Gaza te verlenen en riep iedereen op deze inspanningen actief te ondersteunen om een ​​ononderbroken levering van hulp aan onschuldige burgers te garanderen.

Het conflict in Gaza begon op 7 oktober toen de Palestijnse groep Hamas Operatie Al Aqsa Flood initieerde – een veelzijdige verrassingsaanval die een spervuur ​​van raketlanceringen en infiltraties in Israël over land, over zee en door de lucht omvatte.

Hamas zei dat de inval een vergelding was voor de bestorming van de Al Aqsa-moskee en het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen.

Het Israëlische leger lanceerde vervolgens een willekeurig bombardement op Gaza, waarbij ziekenhuizen, scholen, civiele woonwijken en zelfs evacuatie konvooien werden aangevallen.

Bij het conflict zijn ruim 7.900 mensen om het leven gekomen, waaronder minstens 6.546 Palestijnen en 1.400 Israëliërs.

De 2,3 miljoen inwoners van Gaza hebben bijna geen voedsel, water, medicijnen en brandstof meer, en hulpkonvooien die onlangs Gaza zijn binnengegaan, hebben slechts een fractie vervoerd van wat nodig is.

 

***************************************

ENGLISH

Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Pope Francis have spoken over the phone on the conflict between Israel and Palestine and escalating human rights violations.

By: TRT World

According to Türkiye’s Communications Directorate, Erdogan said Israel’s attacks on Gaza, which have no justification in any sacred text, have reached the level of a massacre, and that it is shameful for the international community to turn a blind eye to them.

He stressed that all states should raise their voices against this humanitarian tragedy.

In the region that houses holy sites of the three Abrahamic religions – including Francis’ faith – lasting peace can only be achieved through the establishment of an independent, sovereign, and geographically contiguous Palestinian state with its capital in East Jerusalem based on the 1967 borders, Erdogan told the pope on Thursday.

He further highlighted Türkiye’s significant efforts to deliver humanitarian and medical aid to Gaza and called on everyone to actively support these efforts to ensure uninterrupted delivery of aid to innocent civilians.

The conflict in Gaza began on October 7 when the Palestinian group Hamas initiated Operation Al Aqsa Flood – a multi-pronged surprise attack that included a barrage of rocket launches and infiltrations into Israel by land, sea, and air.

Hamas said the incursion was in retaliation for the storming of the Al Aqsa Mosque and growing violence by Israeli settlers against Palestinians.

The Israeli military then launched an indiscriminate bombardment in Gaza, targeting hospitals, schools, civilian residential areas, and even evacuation convoys.

More than 7,900 people have been killed in the conflict, including at least 6,546 Palestinians and 1,400 Israelis.

Gaza’s 2.3 million residents have been running out of food, water, medicine, and fuel, and aid convoys recently allowed into Gaza have carried only a fraction of what is needed.