Bewoners met gasflessen op dak om ontruiming te voorkomen. Screenshot YouTube

Nederlands + English

De Tweet van de Nederlandse ambassadeur in Israël, Hans Docter, heeft nogal wat stof doen opwaaien, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat de ambassadeur de feiten niet juist heeft vermeld.

Bron: israelnieuws.nl – Joop Soesan

Naar aanleiding van de door het Israëlische Hooggerechtshof in 2019 goedgekeurde ontruiming van een huis waarin een Palestijnse familie in de Oost-Jeruzalemse wijk Sjeik Jarrah had de Nederlandse Ambassadeur op 17 januari de volgende tweet geplaatst:

Nu is het zo dat een ambassadeur zich niet mengt in de binnenlandse aangelegenheden van het land waar hij is gestationeerd, daarnaast was dit een uitspraak van het hoogste gerechtshof in Israël, waar de desbetreffende familie geen eigendomspapieren kon tonen.

Daarnaast blijkt de heer Docter niet op de hoogte van de juiste feiten, zoals duidelijk naar voren komt uit het Jordaanse document uit 1954 dat Brigitte Wielheesen, (Political Advisor Strategic and Crisismanagement, Counterterrorism & Technology) op Twitter heeft gezet vanmorgen, waarin wordt gesproken van “Formerly Jewish property” (voormalig Joods eigendom), een duidelijke verwijzing dat het betreffende hui/huizen ten tijde van de Jordaanse bezetting van Oost-Jeruzalem door de Jordaniërs aan Palestijnen is gegeven nadat de Joodse eigenaren/bewoners vanwege de Jordaanse bezetting in 1948 waren gevlucht:

Het contract tussen het Koninkrijk Jordanië
en de United Nations Relief and Works Agency
uit 1954 documenteert een overeenkomst voor een
“stedelijk woningbouwproject van #SheikhJarrah
Quarter, Jerusalem.” En bewijst #Jewish
eigendom van de betwiste woningen in de
Shimon HaTzaddik wijk. pic.twitter.com/JgJXy659TW
– Brigitte Wielheesen (@BWielheesen) January 25, 2022


And last but not least, het commentaar van Hananya Naftali in een tweet op dinsdagmorgen, waarin hij de heer Docter ‘hypocriet’ noemt want nu wel commentaar maar ten tijde van de Gaza oorlog mei 2021 was het stil.

Al met al denk ik dat de Nederlandse ambassadeur er goed aan zou doen op zijn tweet terug te komen en zich verder niet bemoeien met binnenlandse aangelegenheden van Israël, zoals goed gebruik is in de diplomatieke wereld.

In onderstaande tweet staat een duidelijk chronologisch overzicht van de juiste feiten:

 

******************************
ENGLISH

The Tweet by the Dutch ambassador to Israel, Hans Docter, has caused quite a stir, not least because of the ambassador’s failure to state the facts correctly.

Source: israelnieuws.nl – Joop Soesan

In response to the 2019 Israeli Supreme Court-approved eviction of a house housing a Palestinian family in the East Jerusalem neighborhood of Sheikh Jarrah, the Dutch Ambassador had posted the following tweet on January 17:

Now, it is true that an ambassador does not interfere in the internal affairs of the country where he is stationed, in addition, this was a ruling of the highest court in Israel, where the family in question could not show property papers.

In addition, Mr. Docter appears to be unaware of the correct facts, as is clearly evident from the 1954 Jordanian document that Brigitte Wielheesen, (Political Advisor Strategic and Crisis Management, Counterterrorism & Technology) posted on Twitter this morning, which speaks of “Formerly Jewish property”, a clear reference that the house(s) in question was given to Palestinians by the Jordanians at the time of the Jordanian occupation of East Jerusalem after the Jewish owners/occupants fled due to the Jordanian occupation in 1948:

The contract between the Kingdom of Jordan
and the United Nations Relief and Works Agency
in 1954 documents an agreement for an
“urban housing project of #SheikhJarrah
Quarter, #Jerusalem.” And proves #Jewish
ownership of the disputed homes in the
Shimon HaTzaddik neighborhood. pic.twitter.com/JgJXy659TW

Brigitte Wielheesen (@BWielheesen) January 25, 2022


And last but not least, the comment of Hananya Naftali in a tweet on Tuesday morning, in which he calls Mr. Docter “hypocritical” because now he comments but at the time of the Gaza War May 2021 he was silent.

All in all, I think the Dutch ambassador would do well to backtrack on his tweet and refrain from further meddling in Israel’s internal affairs, as is good practice in the diplomatic world.

The tweet below provides a clear chronological overview of the correct facts: