Nederlands + English

Documenten van gedurfde 2018 Mossad inval in Teheran bewijzen dat Iran IAEA bespioneerde, verzon doofpot om verder te kunnen werken aan hun bedrieglijke nucleaire programma, zegt Bennett.

Door World Israel News

Premier Naftali Bennett heeft publiekelijk documenten onthuld die volgens hem bewijzen dat de Iraanse regering een dekmantelverhaal over haar bedrieglijke nucleaire programma heeft verzonnen voor een waakhondagentschap, eraan toevoegend dat hij kan bewijzen dat Iran consequent heeft gelogen tegen de internationale gemeenschap over zijn nucleaire ontwikkeling.

In een video die dinsdagochtend door zijn kantoor werd vrijgegeven, begon Bennett de video met een reactie op de bewering van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Hossein Amir-Abdollahian, dat de beschuldigingen dat Iran het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) zou hebben bespioneerd “zionistische leugens” waren.

“Leugens verspreiden? Kom op. Ik heb het bewijs van je leugens hier in mijn handen,” zei Bennett, waarna hij met documenten schudde waarvan hij zei dat het geheime Iraanse documenten van de inlichtingendienst waren die door Israël waren verkregen.

“Ziet u, nadat Iran geheime documenten had gestolen van het Atoomagentschap van de VN, gebruikte Iran die informatie om erachter te komen wat het atoomagentschap hoopte te vinden, en creëerde vervolgens dekmantels en verborg bewijs om hun nucleaire onderzoeken te ontlopen.

“Hoe weten we dit? Omdat we een paar jaar geleden het Iraanse misleidingsplan in handen kregen. En het ligt hier in mijn handen. Hier is het, in de Perzische taal, honderden pagina’s gemarkeerd met de stempel van het Iraanse ministerie van Inlichtingen.”

In 2018 deden Israëlische agenten van de inlichtingendienst Mossad een gewaagde inval in een pakhuis in Teheran, waarbij ze cruciale papieren over het nucleaire programma van Iran het land uit joegen.

Bennett merkte op dat de papieren aantekeningen bevatten van de prominente nucleaire wetenschapper en voormalig Iraanse minister van Defensie Mohsen Fakhrizadeh, van wie algemeen wordt aangenomen dat hij in november 2020 door Israël is vermoord.

“Vroeg of laat zullen ze (verwijzend naar het atoomagentschap) ons vragen – en we zullen een uitgebreid dekkingsverhaal voor hen moeten hebben,” citeerde Bennett Fakhrizadeh.

“Iran heeft gelogen tegen de wereld, Iran liegt nu weer tegen de wereld, en de wereld moet ervoor zorgen dat Iran niet vrijuit gaat.

Nadat de video was vrijgegeven, tweette Bennett een link naar de Iraanse inlichtingendocumenten en nodigde het publiek uit om ze te bekijken.

De onthulling komt op een moment dat de nucleaire besprekingen tussen Iran en het Westen in Wenen gedoemd lijken te mislukken.

 

ENGLISH

Documents from daring 2018 Mossad raid of Tehran prove that Iran spied on IAEA, concocted cover-up to allow continued work on their rogue nuclear program, Bennett says.

By World Israel News

Prime Minister Naftali Bennett publicly revealed documents which he said proved that the Iranian government had crafted a cover story about its rogue nuclear program for a watchdog agency, adding that he can prove Iran has been consistently lying to the international community about its nuclear development.

In a video released by his office on Tuesday morning, Bennett began the video by addressing Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian’s claim that allegations of Iran spying on the International Atomic Energy Agency (IAEA) were “Zionist lies.

“Spreading lies? Come on. I’m holding the proof of your lies right here in my hands,” Bennett said, then shuffled documents which he said were classified Iranian intelligence ministry papers obtained by Israel.

“You see, after Iran stole classified documents from the UN’s Atomic Agency, Iran used that information to figure out what the atomic agency was hoping to find, and then created cover stories and hid evidence to evade their nuclear probes.

“So how do we know this? Because we got our hands on Iran’s deception plan a few years back. And it’s right here in my hands. Here it is, in the Persian language, hundreds of pages marked with the stamp of Iran’s Ministry of Intelligence.”

In 2018, Israeli operatives from the Mossad intelligence agency pulled off a daring raid of a Tehran warehouse, spiriting critical papers about Iran’s nuclear program out of the country.

Bennett noted that the papers contained notes by prominent nuclear scientist and former Iranian Defense Minister Mohsen Fakhrizadeh, who is widely believed to have been assassinated by Israel in November 2020.

“Sooner or later they (referring to the atomic agency) will ask us — and we’ll need to have a comprehensive cover story for them,” Bennett quoted Fakhrizadeh.

“Iran lied to the world, Iran is lying to the world again right now, and the world must make sure that Iran doesn’t get away scot-free.”

After the video was released, Bennett tweeted a link to the Iranian intelligence documents and invited the public to view them.

The revelation comes as nuclear talks between Iran and the West in Vienna appear doomed to fail.