Nederlands:

Ter ere van Chodesh Adar, brengt de Braziliaanse Superster Micha Gamerman het eerste nummer uit van zijn aankomende Moadei Yisrael Im Micha Gamerman album getiteld de “Purim Medley”. Het lied wordt uitgebracht als een unieke originele geanimeerde muziekvideo, gemaakt door VemVer Films Production, met Micha en een aantal kinderen. Hoewel er wekelijks (zo niet dagelijks) nieuwe albums worden uitgebracht, hebben de meeste liedjes op deze albums niet de lange levensduur die de liedjes van vroeger hadden. Er zijn echter liederen die wereldwijd bekend zijn en die verbonden zijn met de Chagim, die al vele generaties worden gezongen, ongeacht iemands achtergrond of locatie. Deze liederen maken deel uit van het Joodse volk en onze geschiedenis. Helaas, voor niet religieuze Joden, of de velen die van het pad zijn afgedwaald, zullen hun kinderen/kleinkinderen deze gekoesterde melodieën nooit te horen krijgen. Het was om die reden dat Micha Gamerman zich op het pad begaf om het ultieme Chagim album te creëren, met deze liederen van vroeger in nieuwe opwindende arrangementen, gecreëerd door het getalenteerde duo van Eli Klein en Yitzy Berry. Moadei Yisrael Im Micha Gamerman bestaat uit zes medleys, één voor elk van de belangrijkste chagim; Purim, Pessach, Shavuot, Yamim Noraim (Rosh Hashana/Yom Kipur), Sukot en Chanuka. Dit album heeft zoveel energie en smaak dat de Chaguim tot leven komen voor iedereen, zowel jong als oud. Het is algemeen bekend dat men zich 30 dagen voor een Chag/Yom Tov vertrouwd moet maken met de wetten en gebruiken om voorbereid te zijn. Muziek heeft die kracht om in de stemming te komen en brengt die gevoelens terug die we op die bepaalde feestdag krijgen. Wat is een betere manier om je voor te bereiden op het komende Jom Tov seizoen van Purim/Pessach/Shavuot dan te luisteren naar de melodieën van weleer, opnieuw gecreëerd zoals je nog nooit eerder hebt gehoord. MostlyMusic.com : https://mostlymusic.com/products/mich… iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/moa… Amazon Music: https://www.amazon.com/Moadei-Yisrael… Google Play: https://play.google.com/store/music/a…

********************************
ENGLISH:
In honor of Chodesh Adar, Brazilian Superstar Micha Gamerman is releasing the first song off his upcoming Moadei Yisrael Im Micha Gamerman album entitled the “Purim Medley“. The song is being released as a uniquely original animated music video created by VemVer Films Production featuring Micha and some children. While new albums are being released weekly (if not daily), most of the songs on these album don’t have longevity that the songs of yesteryear had. However, there ARE songs that are known worldwide connected to the Chagim, that have been sung for many generations, no matter one’s background or location. These songs are part of the Jewish people, and our history. Unfortunately, for non religious Jews, or the many who have strayed from the path, their children/grandchildren will never get to learn these treasured melodys. It was for that reason that Micha Gamerman set on a path to create the ultimate Chagim album, featuring these songs of old with new exciting arrangements created by the talented duo of Eli Klein and Yitzy Berry. Moadei Yisrael Im Micha Gamerman consists of six medleys, one for each of the major chagim; Purim, Pessach, Shavuot, Yamim Noraim (Rosh Hashana/Yom Kipur), Sukot and Chanuka. This album has so much energy and flavor that the Chaguim come alive for everyone, both young and old. It is well known that 30 days before a Chag/Yom Tov, one should familiarize themselves with the laws and customs in order to be prepared. Music has that power to get one in the mood and bring back those feelings we get on that particular holiday. What better way to prepare for the upcoming Yom Tov season of Purim/Pessach/Shavuot than to hear the melodies of old re-created like you have never heard before. MostlyMusic.com : https://mostlymusic.com/products/mich… iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/moa… Amazon Music: https://www.amazon.com/Moadei-Yisrael… Google Play: https://play.google.com/store/music/a…